SÜG sihtasutus taotleb linnalt rahasüsti (12)

SÜG sihtasutus taotleb linnalt rahasüsti

 

SÜG sihtasutuse juhatuse esimees läkitas Kuressaare linnavalitsusele taotluse, milles palutakse suurendada sihtasutuse renoveerimist linnaeelarvest ligi 400 000 krooni võrra aastas ja seda kuni aastani 2019.

Sellise taotluse põhjenduseks tuuakse argumendid, et Saaremaa ühisgümnaasiumi hoone renoveerimine on läinud kavandatust kallimaks, mistõttu on tasumata juba tehtud ehitustööde eest, samuti on tõusnud rahvusvaheline intress, mille tagajärjel on kasvanud laenu teenindamise kulud.

SÜG sihtasutuse läkituses Kuressaare linnavalitsusele, mis kannab vaid sihtasutuse juhatuse esimehe Viljar Aro allkirja, on öeldud, et kuigi sihtasutus on SÜG-i koolihoone remonttööde rahastamiseks juba võtnud 32 miljoni krooni suuruse laenu, on ehitustööd siiski läinud kavandatust kallimaks.

Kallinemise põhjustena on kõnealuses läkituses ära toodud kaks peamist tegurit: ehitustööde üldine hinnatõus ja asjaolu, et renoveerimistööde käigus on ilmnenud lisatööde vajalikkus. Nii näiteks on SÜG sihtasutus ainuüksi EBC ehitusele juba teostatud fassaaditööde eest võlgu ligi 1,8 miljonit krooni.

Edasi võib SÜG sihtasutuse läkitusest lugeda, et viimasel ajal on mõnevõrra tõusnud Euribor (lühidalt seletatuna on see Euroopa keskpanga poolt noteeritav intress – toim). Selle tõusuga seoses on aga sihtasutusel käesoleval aastal 191 474 krooni võrra suurenenud juba olemasoleva laenu teenindamise kulud – kui esialgsete kavade kohaselt planeeriti laenu teenindamise kulusid sel aastal suuruses 3 120 848 krooni, siis seoses Euribori tõusuga on laenude tagasimaksmise tegelik summa 3 312 322 krooni.

Kõigele lisaks – nii on öeldud läkituses Kuressaare linnavalitsusele – kavandab SÜG-i sihtasutus veel täiendava 3,5 miljoni krooni suuruse laenu võtmist. Sellise summa aga võimaldaks pank vaid laenu tagasimakse rahavoogude olemasolu korral. Siit ka SÜG sihtasutuse taotlus Kuressaare linnavalitsusele – linnaeelarvest tuleks SÜG-i renoveerimise rahastamist suurendada aastas 400 000 krooni võrra ja seda kuni aastani 2019.
Linnavalitsus äraootaval seisukohal

Kuressaare linna rahandusnõunik Mai Takkis ütles selle loo kommentaariks väga lühidalt: „Mõlema meie suurema kooli sihtasutuse jaoks (s.o SÜG sihtasutus ja KG sihtasutus – toim) on linnavolikogu otsusega kinnitatud iga-aastane kindel summa, mille nad saavad linnaeelarvest kuni aastani 2019 juba olemasoleva laenu teenindamise kulude katteks.“

Takkise sõnul on ta SÜG sihtasutuse juhatuse esimehe taotlusega tutvunud ja praegu tegelevad linnavalitsuse ametnikud selle tagamaade väljaselgitamisega. „Esiteks tuleks öelda, et taotlusele on alla kirjutanud vaid SÜG sihtasutuse juhatuse esimees Viljar Aro, kuigi sihtasutuse põhikirja järgi peaks oma seisukoha lisainvesteeringute taotluse osas esitama ka sihtasutuse järelevalveorgan – s.o nõukogu –, seda aga pole,“ rääkis linnavalitsuse rahandusnõunik.

Mai Takkis lisas, et vaid SÜG sihtasutuse juhataja allkirjastatud taotlusest pole võimalik välja lugeda, kas kõik seal loetletud ehitustööd (nii kallinenud kui ka lisatööd) on juba teostatud või neid alles kavandatakse. „Seoses sellega läkitasime me abilinnapea Kalle Koovi allkirjaga vastukirja, kus palusime, et SÜG sihtasutus oma taotlust siiski täpsustaks, ja eks me siis pärast täiendavate andmete saamist otsusta, kas esitame linnavolikogule ettepaneku selle taotluse rahuldamiseks või mitte,“ märkis Takkis.

Print Friendly, PDF & Email