Saarte Koostöökogu hakkab maapiirkondadele arengukava koostama (2)

MTÜ Saarte Koostöökogu alustas maapiirkondade arengukava koostamist, mis võimaldab küladel, mitmesugustel ühendustel, omavalitsustel ja ettevõtjatel laiemalt tutvustada oma tegevust ning ühtlasi leida võimalikke rahastajaid kavandatud projektide elluviimiseks.

26. septembril toimus MTÜ Saarte Koostöökogu eestvedamisel Valjala kultuurimajas Saaremaa maapiirkondade arengukava koostamise avaseminar, kus osales kokku 34 inimest.

„Seminaripäeva jooksul kaardistati peamised maakonna maaelu arendamise kitsaskohad ning tehti algust visiooni ja eesmärkide väljatöötamisega,” rääkis Saarte Koostöökogu tegevjuht Ahti Kuris, kelle sõnul leiti ühiselt, et Saaremaal vajab parandamist teede seisukord ja ühistranspordi korraldus.

Teisena märgiti ära ka Saaremaa unikaalse looduskeskkonna ja saarluse säilitamise vajadus.

Iga järgmise seminari- või koolituspäeva raames on plaanis kohtuda mõnes uues Saaremaa piirkonnas ning teha osalejate abil ja talgute korras kohapeal ka midagi käegakatsutavat – korrastada haljasala või teha aed.

Kõik huvilised, kes soovivad mõjutada Saaremaa maapiirkondade arengut järgmise kuue aasta jooksul, on oodatud osalema ja sõna sekka ütlema.
Projekti raames viib arenguprogrammide keskus EMI-ECO järgmise poole aasta jooksul maakonnas läbi koolitusi ja seminare, mille tulemusena valmib Saare maakonna maaelu arengukava.

Arengukava eesmärk on leppida kokku eelisarendamist vajavad tegevusvaldkonnad ning koostada teemategevuskavad, mille alusel on huvilistel võimalus maaelu edendavatele projektidele Saarte Koostöökogu käest rahalist toetust taotleda. Arengukava valmimise tähtaeg on järgmise aasta 28. märts ning selle koostamist ja elluviimist finantseeritakse Euroopa Liidu LEADER programmist.

Saarte Koostöökogu on omavalitsuste, ettevõtete ja mittetulundusühingute vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on edendada elu maapiirkondades. Koostöökogu on avatud uutele liikmetele, hetkel on liikmeid 70.

Täpsem info Saarte Koostöökogu kodulehel www.skk.ee.

Print Friendly, PDF & Email