Päästeamet kuulutas välja projektikonkursi MTÜ-dele

Päästeamet kuulutas välja projektikonkursi mittetulundusühingutele ’’Õnnetuste ennetamine 2008’’, mille eesmärgiks on kodanikeühenduste kaasamine, leidmaks kogukonnakeskseid lahendusi tuleohutuse tagamisel.

Konkursil osalemiseks tuleb päästeametisse (Raua 2, Tallinn 10124) 26. oktoobriks esitada või saata postiga vormikohane taotlus kahes eksemplaris.

Juba seitsmendat aastat järjest toetab päästeamet kogukonna ohutusele suunatud projekte, mis tõstavad kodanike ohuteadlikust ja aitavad kaasa turvalisema elukeskkonna loomisele.

„Nendele aktiivsetele inimestele, kellel on visioon, kuidas oma külas, vallas või linnas ohtude ennetamisele kaasa aidata, on see hea võimalus oma ideede realiseerimiseks,“ märkis päästeameti ennetustöö planeerimis- ja analüüsitalituse juhataja Indrek Ints.

Täpsema info projektikonkursi raames rahastatavatest tegevustest, vastavasisulise juhendi ja taotlusvormi saab päästeameti koduleheküljelt aadressil www.rescue.ee ning seoses väljakuulutatud konkursiga korraldab päästeamet 28. septembril kell 10 hotelli Reval Inn Tallinn konverentsisaalis kodanikeühendustele tasuta teabepäeva.

Print Friendly, PDF & Email