Saare maavanem moodustas ühistranspordikomisjoni

21. septembril moodustas Saare maavanem Toomas Kasemaa nõuandva õigusega ühistranspordikomisjoni, kuhu kuuluvad nii Saare maavalitsuse kui ka maakonna kohalike omavalitsuste esindajad.

Saare maavanema korraldusega nr 669 moodustatud komisjoni esimees on maavanema nõunik õigusküsimustes Jaan Leivategija; komisjoni liikmed Kaarma vallavanem Ülo Vevers, Pöide vallavanem Jüri Linde, Kihelkonna vallavanem Jüri Saar, maavanema nõunik-siseaudiitor Ülle Tänav, maavalitsuse majandusosakonna juhataja asetäitja Olev Tõru ning arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Agne Peetersoo.

Maavanem Kasemaa sõnul oli komisjoni moodustamine vajalik seoses bussiettevõtetelt laekunud avaldustega, mis näitavad ettevõtete süvenevat kahjumit avaliku teenindamise lepingu täitmisel.

Maakondliku ühistranspordikomisjoni ülesandeks on AS-i GoBus ja AS-i Harjumaa Liinid poolt Saare maavalitsusele esitatud bussiliinide dotatsiooni, piletihindade tariifi ja liinivõrgu muudatuste taotluste põhjendatuse kontrollimine ning ettepanekute esitamine maakonna bussiliinide avaliku teenindamise lepingu muutmiseks.

Print Friendly, PDF & Email