Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste esitamise tähtaeg läheneb

1. oktoobriks tuleb Saare maavalitsuse majandusosakonda esitada kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) järjekordse vooru taotlused.

Kohaliku omaalgatuse programm käivitati 1996. aastal algselt külaliikumise toetamise nime all, tänavu laienes programm ka linnadesse. Programmi eesmärgiks on kohalik areng nn rohujuure tasandil ja piirkondade konkurentsivõime kasv suurema hulga kogukonna liikmete kaasamise ja aktiveerumise kaudu.

Alates 1996. aastast on maapiirkonna mittetulundusühingud (sh seltsingud) kohaliku omaalgatuse programmi abil saanud toetust kogukonna liikmete koolitamiseks, kohaliku arengu kavandamiseks, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamiseks ning elukeskkonna parandamiseks. Sellest siseriiklikust programmist on kujunenud üks regionaalarengu edukamaid programme, mis ulatub inimesele kõige lähemale.

Tõhusama toetuse vajadusest tulenevalt, aga ka rahaliste vahendite piiratuse tõttu on eelnevatel aastatel keskendutud just maapiirkondadele. 2007. aastal suurendati KOP-i riiklikku eelarvet 24 miljoni kroonini ning see võimaldas taotlejate ringi tuua ka linnapiirkonnad, st üle 2500 elanikuga asulad. Regionaalministri kinnitatud indikatiivne vahendite jaotus määrab maapiirkondadele 15,3 miljonit ja linnadele 8,8 miljonit krooni.

Programmi kevadvoorus esitati kokku 802 projekti, millest vaid 88 projekti oli linnaaladelt. Kõige enam taotlusi esitati Viljandimaal – 75. Kokku rahastati 640 projekti summas 11 336 175 krooni.

Taotlusi toetuse saamiseks võivad vastaval vormil esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (v.a linnaseltsingud), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel. Toetuse suurus kohaliku tähtsusega projektidele on kuni 25 000 krooni ja laiema tähtsusega projektidele kuni 50 000 krooni ning programmi kaudu eraldatud toetuste kasutamise maksimaalne tähtaeg on 12 kuud.

Projektidesse peab olema kaasatud taotleja omafinantseerimine või tema koostööpartnerite kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses projekti kogumaksumusest.

Maakonnas jagavad programmi kohta infot maavalitsuses Leo Filippov (tel 45 20 512, e-post: leo@saare.ee, maakondlik arenduskeskus (tel 45 20 570) ja külaliikumise kohalikud koordinaatorid. Abiks on ka programmiteave Ettevõtluse Arendamise SA kodulehel www.eas.ee. Programmi üldkoordinaator on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse arenduskonsultant Kaja Kaur, tel 6 279 352, e-post: kaja.kaur@eas.ee
Häid projektiideid ja julget pealehakkamist!

Leo Filippov,
KOP-i maakondlik
koordinaator

Print Friendly, PDF & Email