Haigla juhatuse konkurss tuleb kevadel

Kuressaare linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni istungil tõstatus küsimus Kuressaare haigla juhatuse volituste lõppemisest.

Küsimuse ajendas asjaolu, et haigla juhatuse esimehel Viktor Sarapuul täitub novembris viis aastat ametisolekut, Kuressaare haigla sihtasutuse põhikirjas on aga öeldud, et juhatuse liikmed valib nõukogu avaliku konkursi korras viieks aastaks, kusjuures uue juhatuse koosseis määratakse eelmise juhatuse volituste perioodi kahe viimase kuu jooksul.

Haigla nõukogu esimees Juhan Nemvalts ütles, et Sarapuu ametiaeg saab täis kevadel, kuid nõukogul ei ole kohustust välja kuulutada uut konkurssi. Nõukogu võib pikendada ka praeguse haiglajuhi lepingut. Lisaks märkis Nemvalts, et nad ei tahaks, et keegi praegustest tegevarstidest hakkaks tegema administreerivat tööd ning et „kust me ikka 30 000-se kuupalgaga sinna inimese leiaksime“.

Haigla nõukogu liige Madis Allik selgitas, et Sarapuu volitused pikenevad kevadeni, kuna mõned kuud pärast tema ametisse asumist võeti vastu haigla uus põhikiri ja muudeti haigla juhatuse koosseisu. „Isiklikult arvan, et õigem ja korrektsem on kuulutada välja konkurss.“

Print Friendly, PDF & Email