Viimane suinädal köimas

Paergus viimane suinädal köimas. Ma kalendri sihest voatasi igaks juhuks üle. Lapsed üheomingu arvasid, et õues pidi talve järele lõhnama. Siis me nuusutasime seltsis. Kangeste tahaks luota, et sügise koa viel vahepial tuleb, sõuke kena ja värviline.

Mineva nädali sai üle vie köidud. Muhu ja Pöide nuordekeskuste nuored köisid oma noabrite hiidlaste juures külas. Kärdlas toimus nukufestival Suur Sirmik V, mise korraldamise iestvädaja särtsakas vanadaam Lea Sibul-Poola.

Muhu nuordekeskuses juba voastapäevad olemasolava ja Pöidel luodava nukutiaatri jaoks uusi mõtteid ja ideid korjama sõitsid ühessa nuort Muhu muuseumi üritustekorraldaja ja Muhu muinasjuturingi juhendaja Helen Pihli ja Pöide nuordekeskuse iestvedaja Liis Pallasega seltsis.

Igavene uhke reis olli. Tervitusi meite võerustajale Kärdla nuordekeskuse nuordejuhile Merle Salusoole ja tublidele sõbraliku sõnaga politseinikele.

Selle nädalivahetuse aegas uo tulemas Kuressaares nuordele turvapäe, laupa nimelt. Muhu bänd MintTaara läheb sõnna pillide ja ealdega müristama ja tegusid tegema. Kas Muhust nuordega sõnna ja takatsi soamiseks buss köima soajasse, küsige nuordekeskuse juhataja Arnek Grubniku käest.

Muhu Muuseumirahval olli eele väljasõit. Köidi Maasis ja piatuti Püharistil. Tutvuti vanade sadamakohtadega ja maiustati. Üritusega tähistati suise uoaa lõppu ja sügis-talise uoaa algamist.

Uome, riede, 21. septembril, uotab Muhu Muuseum kõiki meite soare pial ja noabruses tegutsevid väikemuuseume ja vanavarakogujud Koguvase nõupäevale. Kellu 11 akkab vestlusring, kus iga osaleja soab oma tegevust väheke tudvusta.

Et kas tegemist uo külastajatele avat uvivearse paiga või koguga; mõuksed uo kogmispõhimõtted; mõukse omandivormina tegutsetse; kas pakutse koa lisatienussimi jne. Kellel uo, võiks seltsi võtta tudvustavud materjala – voldikumi, votusid, aaleheardiklimi või midagid sõukest. Kellu 14 toimub õppepäe, kuhu uodatse kõiki vanadest rehemajadest uvitat inimesi, eriti aktiivsete külaseltside esindajud.

Eesti vabaõhumuuseumi tiadustüötajad Heiki Pärdi ja Elo Lutsepp reakivad riiklikust rehemajade investierimise rogrammist, mise abil luodetse kaardista kõik Eestis viel säilin rehemajad. Päeva lõpetiseks toimub ühe rehemaja näidis-investierimine selle jaoks välja tüötat vormi põhjal. Päe lõppeb umbes 17. Selle jaoks, et raktilist tüöd ja lõunapausi loanida, palutse oma tulekust kindlaste muuseumi ette tiata.

Muuseumi tegemistest viel. Tulemas uo Mihklipäe. Juba mitmendad voastad jutti uo muuseumi üritustekorraldaja Helen Pihl kokku pannud rogrammi, mis iga voasta uo natusse eri suunaga. Kut mineva voasta reagiti viljakogumise lõpetiseks juurviljadest, siis selle voasta uo põhirõhk leva pial.

Leva tudvustamiseks sai Helen uogu juure Kuressaares iljaaegu toimun levapäevalt, kus oma tiemakohast materjali jagas koa põllumajandusmuuseumi rahvas. Mihklipäeva rogrammis tulemas viel piale levategu tudvustuse moastikumäng ja kuolitund. 28. septembril lähtvad muusemi rogrammist osa soama Muhu lasteaa- ja kuolilapsed.

Kellel noabersoarde pialt ja kaugemaltkid juhtub uvi olema, andke omast muuseumirahvale tiada ja leppige aeg koku. Tuleva nädali ma reagi teitele viel natusse ligemalt, mis täpseste mihlipäeva auks ikka tihasse. Siis uo päe ise koa natusse ligemale tuln.

Hellamoa külaseltsis köivad juba nädalis korra kohja pial käsitüöselsi naesed rahvariidimi tegemas. Oktuobris akkavad omingused kohvitoad kohtumas köima.

29. septembril tulemas Muhus Liiva Kaubahuovis Mihklipäeva loat, kuhu müüma võie tulla kõik nie tublid inimesed, kis ise omade kätega uo midagid valmistan ja kasvatan. Alliki Oidekivi annab inhvud ja paneb teitid kirja tel. 51 997 198.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email