Pressiülevaade:Juudiriik vajab seadust, et ohjata antisemitismi!

Pressiülevaade:Juudiriik vajab seadust, et ohjata antisemitismi!

 

Lõppeval nädalal oli üheks teemaks, millele maailma ajakirjandus tähelepanu pööras, skandaalne juhtum Iisraelis, kus õiguskaitseorganid paljastasid riigi ajaloo esimese neonatsistliku grupeeringu. Kogu selle kurva loo teeb intrigeerivaks asjaolu, et sündmus leidis aset riigis, mille elanikkonna suurem osa elas XX sajandil üle holokausti õudused.

Sellega seoses kirjutas Šveitsis ilmuv prantsusekeelne ajaleht Le Temps: Iisraeli politsei paljastas Petah Tikvas (s.o Tel Avivi eeslinn – toim) Iisraeli ajaloos esimese 8-liikmelise neonatsistliku rühmituse. Liikumine, mille koosseisu kuulusid noored mehed vanuses 16 kuni 21 eluaastat – nende hulgas oli ka Tzahali (Iisraeli kaitsearmee – toim) teenistuja –, oli peamiselt spetsialiseerunud religioossete juutide, homoseksuaalide ja kodutute (pr. k clochard) vastu suunatud rünnakutele. Seni teada olevatel andmetel sai üks neonatside rünnaku ohvriks sattunud isik ka surma.

Ajalehe andmetel teatas üks neonatsistlikku rühmitusse kuulunud noorsand, et Iisraeli armeest varastatud lõhkeaine oli ette nähtud terroriakti toimepanemiseks Jeruusalemmas asuvas holokausti muuseumis.

Operatsiooni koondnimetuseks oli „Mürk Teile” ja kui uskuda tunnistusi andnud noormehe sõnu, siis pidi terroriakt toimuma Adolf Hitleri sünnipäeval (20. aprillil – toim).

Londoni päevaleht The Times avaldas selle sündmusega seoses pikema artikli, mis oli pealkirjastatud järgmiselt: „Svastika, neonatside rühmitused ja juutide vastu suunatud rünnakud. Kus see kõik toimub? Iisraelis”. Ajaleht märgib, et see uudis tekitas juudiriigi elanikes tõelise šoki.

„Raske on uskuda, et Iisraelis võib kellelegi sümpatiseerida natslik sümboolika! Faktid aga jäävad faktideks,” tsiteeris ajaleht antud kriminaalasja menetlust juhtiva iisraeli politseikomissari Revital Almogi sõnu. Kõik sai alguse sellest, et vandaalid kirjutasid Petah Tikva sünagoogi seinale Hitleri nime ja joonistasid haakristi.

„Loo tragöödia seisneb selles, et natsid, keda need noormehed jäljendada püüdsid, oleksid need samad noormehed kohe gaasikambrisse läkitanud,” rääkis Londoni päevalehele Iisraelis tegutseva juudiorganisatsiooni liige Arie O’Sallivan.

Iisraeli enda infokanalid levitasid sel nädalal videolindistusi, mida politsei poolt kinni peetud noorukid olid teinud. Nad olid jäädvustanud end hetkel, kui on käe natsitervituseks ette sirutanud ja nende ees maas lamavaid inimesi jalgadega taovad. Võikad kaadrid!

Probleem seisneb aga selles, et juudiriigis pole seadust, kus oleks selgelt öeldud, et antisemitismi propaganda on riigis keelatud, kirjutas neil päevil iisraeli mõjukas ingliskeelne päevaleht The Jerusalem Times. Selle põhjus on lihtne – keegi pole Iisraelis mõttele tulnud, et kunagi võib sellist seadust vaja minna.

Saksa ajakiri Der Spiegel tõi ära Jeruusalemma ülikooli ajalooprofessori Moche Zimmermanni seisukoha. Professor on veendunud, et neonatsism pole midagi muud kui import Euroopast. See on piiritagune nähtus. Ja selle alusel ei saa teha üldistusi ühiskonna kui terviku kohta. 1990. aastatel, kui NL lagunes ja piirid avanesid, suurenes järsult sisseränne Iisraeli, kusjuures enamik immigrante oli pärit endise Nõukogude Liidu aladelt.

Tookord saabus juudiriiki ligi miljon inimest ja praegu moodustavad nad Iisraeli elanikkonnast ligi 20%. „Nende paljude sisserännanute hulgas oli ka paarsada inimest, kes pooldasid kahtlasi ideid,” rääkis professor.

Mis puutub Iisraelis arreteeritud neonatsidesse, siis peamiselt on need Venemaalt väljarännanud alaealised noormehed. Nad pole isegi veel 20-aastased. Väikeste lastena lahkusid nad koos vanematega Nõukogude Liidust.

Paljud neist tunnevad end Iisraeli ühiskonnas autsaideritena, sest neisse ei suhtuta kui juutidesse. Nad on otse öelnud: „Kui ma pole juut, siis jään venelaseks.” Depressioon on need noored viinud selleni, et nad on alustanud rünnakuid judaismi sümbolite vastu, kinnitab ajalooprofessor Zimmermann.

Der Spiegelis on ära toodud ka Tel Avivi ülikoolis töötava sotsioloogi Ilana Gomeli kommentaar. Immigrantide integratsiooniga tegeleva sotsioloogi sõnul on Iisraelis sündinud noorte ja Iisraeli hiljuti sisserännanud noorte mentaliteedis suuri erinevusi.

„Kuna uustulnukatel on sageli väga raske Iisraeli ühiskonda sisse elada, hakkavad nad käituma selle ühiskonna suhtes vaenulikult. Need, kes peavad end autsaideriteks, hakkavad ühiskonda provotseerima svastika ja muu natsliku sümboolika abil,“ märkis teadlane.

Print Friendly, PDF & Email