Alkoholimüügile Kuressaares võidakse kehtestada rangemad piirangud (1)

Alkoholimüügile Kuressaares võidakse kehtestada rangemad piirangud

 

Kuressaare linnavalitsuses valmis määruse eelnõu, mis juhul, kui volikogu selle heaks kiidab, mõnevõrra karmistaks alkoholi jaemüüki linna haldusalal – nimelt võrdsustatakse kogu alkohol, olenemata selle kangusest.

Üks oluline muudatus, mida linnavalitsuses koostatud määruse eelnõu sisaldab ja mis kajastab Kuressaares võimul oleva valitsuskoalitsiooni seisukohti, seisneb selles, et tulevikus peaks alkoholi jaemüüki puudutavad piirangud laienema alkoholi kogu sortimendile.

See tähendab, et kui praeguse korra kohaselt on õlle ja muu lahjema alkoholi müügi suhtes kehtestatud veidi lihtsamad ajalised ja ruumilised piirangud, siis tulevikus võrdsustakse kergemad napsud kangema kraamiga.

Alkoholi jaemüügi piiranguid kehtestava määruse muutmise eelnõust võib lugeda, et alkohoolsete jookide jaemüük on Kuressaare linna kauplustes lubatud ajavahemikus 09– 22, kusjuures kehtetuks on tunnistatud praegu kehtiva määruse säte (p 1.1.4), mis tegi erandid õllele ja kuni (incl.) 6-mahuprotsendilise etanoolisisaldusega alkohoolsetele jookidele.
Piirangud siiski ka baaridele

Uuendustest, mida Kuressaare linnas valitsev koalitsioon kavatseb alkoholi jaemüügil kehtestada, võiks veel nimetada seda, et linnavalitsuse eelnõu kohaselt oleks tulevikus alkohoolsete jookide jaemüük linna toitlustusettevõtetes kogu sortimendi ulatuses keelatud ajavahemikus 04–09.

Nagu teada, on varem linnavolikogule kinnitamiseks alkoholi jaemüüki puudutava määruse eelnõu esitanud ka linnavolikogu liikmed Laine Tarvis ja Bruno Pao. See nn Tarvise-Pao ettepanek nägi ette toitlustusasutustes alkoholi jaemüügi keelustamist ajavahemikus 02.– 09. Linnavolikogu nii juunikuisel kui ka augustikuisel istungil oli linnavalitsus sellele eelnõule kategooriliselt vastu.

Abilinnapea Argo Kirss nimetas selliste ajaliste piirangute kehtestamist baaride suhtes „raskesti kontrollitavaks abinõuks.“

Küsimusele, miks ikkagi linnavalitsus oma uues eelnõus otsustas teatud määral Tarvise–Pao ettepanekut aktsepteerida, vastas linnavalitsuse õigusnõunik Vilma Kippak, et tema arvates avaldub selles võimukoalitsiooni valmisolek leida opositsiooniga antud küsimuses kompromiss.

Vaid kosmeetiline muutus

Kommenteerides linnavalitsuse kava kehtestada baaridele alkoholi müügi osas väiksem ajaline piirang, kui tema seda algselt kavandas, ütles valitsuskoalitsiooni kuuluv linnavolikoguliige Bruno Pao, et see on ilmselgelt vaid kosmeetiline abinõu ning selle taga on alkoholitootjad ja -müüjad, kes Reformierakonda on alati toetanud.

„Mina jään oma eelnõu juurde, et alkoholi müük tuleb baarides kell 2.00 lõpetada, ja selle ma kavatsen volikogule esitada,“ rääkis Pao. „Lapsed peavad ikka öösel veidi ka magama ja mitte linna peal viina jooma. Isegi kell kaks pole veel piisav, kuid siis jõuaksid lapsed ikka veidi ka magada, muidu, kui nad kell neli oma viinajoomise lõpetavad, siis pole nad hommikukski korralikult välja maganud.“

Keeleline ekvilibristika?

Mis puudutab alkoholi jaemüügi ruumilisi piiranguid, siis siin on Kuressaare linnavalitsus oma esialgsetest nõudmistest taganenud. Kui augustikuu lõpus esitas linnavalitsus volikogule kinnitamiseks määruse eelnõu, kus oli öeldud, et alkoholi tohib müüa vaid 50 m2 müügipinnaga kauplustes eraldi osakonnas, mis on kaupluse muust osast eraldatud 2 meetri kõrguse seina ja lukustatava uksega ning kus arveldamine toimub vaid selles osakonnas müüdava kauba eest, siis määruse uues eelnõus on eelmisest sõnastusest järele jäänud vaid „eraldi osakond“. Samas on aga lisatud kõrvallause: „kus pakutakse vaid alkoholi ja tubakatooteid“.

Võrreldes linnavalitsuse väljatöötatud muudatusettepanekut praegu juba kehtiva põhimõttega, mille kohaselt võib alkoholi müüa 50-m2 müügisaaliga kaupluse eraldi osakonnas või letis, leidis keeleteadlane Jaan Õispuu, et kõrvallause lisamine antud juhul tähenduslikult midagi ei muuda. Tema arvates pole muudatusettepanekus muud vahet kui see, et praegu kehtiv sõnastus lubab alkoholiosakonnas või -letis müüa ainult alkoholi, muudatuse tegemise järel võiks seal müüa ka tubakatooteid.

Õispuu hinnangul pole aga korrektne sõna „pakutakse“ kasutamine muudatusettepanekus. „Ju nad ikka müüvad, vaevalt kaupluses midagi niisama jagatakse,“ ütles ta.

Print Friendly, PDF & Email