Alaealisi õiguserikkujaid on rohkem

Alaealisi õiguserikkujaid on rohkem

 

Saare maakonna alaealiste komisjoni sekretäri, maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja asetäitja hariduse alal Meelis Kaubi
(fotol) hinnangul on komisjoni sattuvate alaealiste arv viimase aastaga suurenenud.

Samas ei väida ta, nagu sooritaksid alaealised rohkem seadusevastaseid tegusid, vaid nendib, et kasv võib olla tingitud jõustruktuuride tõhusamast tööst.

Üleeile toimunud komisjoni istungile oli kutsutud kaheksa noormeest, kellest seitsmele määrati mõjutusvahendina üldkasulik töö ja ühele hoiatus. Õigusrikkumised, mis toime pandi, olid Kaubi andmetel vargused, kaasõpilaste peksmised ning alkoholi tarvitamine.

„See on juba nagu tavaline, aga kindlasti ei saa seda normaalseks lugeda,“ kommenteeris Kaubi alkoholitarvitamise juhte.

Viimati komisjoni ees käinud noored olid seal esmakordselt, kuid Kaubi andmetel satub komisjoni ette tagasi 25–30% alaealistest. „Nad saavad suurepäraselt aru, mis teo on toime pannud, ja kahetsevad, aga mõnele on vaja asja tõsidust rohkem selgitada,“ rääkis Kaubi.

Print Friendly, PDF & Email