Ilmade järel köis vahepial oktuober

Kirjade järele köib paergus väljas iline suiaeg. Ilmade järel köis vahepial oktuober. Ühepäeva, kut ma mereeare läksi, paistis luodusel aga koa alles ikka puhta sui olavad. Põle lehed viel väga kirjud ühtid ja isegid peasukste parvi olli viel iljaaegu nähe.

Meite tuhlid said põllalt üles. Suur kiire müödas, nüid jälle aega küll. Vagude vahelt sai päris mõni riibuline tuhlimardikas leit. Jutud, et nie kahjurid puole sui aegas oma tied lähtvad, ep vasta küll tõele. Me põllal mõtlesime, et varessid riputati kunagid teeste omasuguste irmuks mõnespuol ületsi, et siis teesed varessed pidan kartma. Erilased lende jälle omasugustele abiks, kut mõni surmaohtu satub ja tiatud lõhnaaenet välja laseb.

Tuhlimardikas uo rohkem varesse muodi. Kut nad tuleva voasta jälle meitid tüitama tulavad, piaks katsetama, kas nad kartvad oma surmasoan suguvendasid. Varessed olle jalgupidi ületsi riputat, tuhlimardikate ületsiriputamise tehnika vajab viel täiustamist. Kut luomakaitse muidugid vahele ep tule, siis tuleva sui te kuulete, kas teooria sai edukalt või edutult raktikase rakendat.

Mõni väedab, et vagude vahelt uo leit koa nii mõnigid rändrohutirts. Sõuksed suured laiguliste tiibade, laiade lõugade ja apla silmavoatega. Ma ise põle nendele silma viel voadan. Ega ep igatse koa. Ja kas kuuldused rändtirtsude jõudmisest Eestimaale põle liialdatud, seda koa ep tia.

Nüid läks jutulugu natusse oma rada. Kut katsuks rahumielsemalt jälle selle päris eluraa piale takatsi tulla… Muidugid koa selle üle võib vaidlema jäädagid, mis asi sie PÄRIS ELU siis õiete uo…

Ma tuleta kõiksepialt miele, et 15. september uo viimane päe, millal soab esita taotlusi Muhu valla ielarvest kulduuri-, spordi ja nuorsuoalaste rujektide toetamiseks. Allasutused seda tiha ep soa, küll aga mittetulundusühingud, muud juriidilised ühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, selsingud või eraisikud.

Tingimus ikka, et rojekt, misele toetust taodelse, levab aset Muhus või uo kuidagid Muhuga seot. Ja ielistatse külade rojekta sialse kulduuri-, spordi või/ja nuorsoo tegemiste edendamiseks. Mis muidugi ep tähenda, et muud asjad päris kõrvale jäetse. Paergused rojektid uo sügis-talise perioodi piale tehtavad. Voadake aga valla kodulehe pialt järele või küsige vallamajast.

Hellamoa Külakeskuses uo nüid nüid tänu Muhu vallavalitsusele olemas esitlustehnika, mise abil soab voadata vilma, korralda kuolitusi jms. Kodukinu tehnika panni ületsi virma Avision muhu mehe Ivo Kõvamehega. Hellamoa Külakeskus uo nüid avat kõikidele ettepanekutele, et missugustest kuolitustest uo inimesed uvitat.

14. ja 15. septembril sõitvad Muhu nuordekeskuse nuored seltsis Pöide nuordekeskuse nuordega Hiiumaale, kus toimumas Nukuteatrite festival. Esimese päeva näedatse nelja, teese päeva kolme nukuteaatri-etendust. Meite noabervaldade nuored soavad omavahel tuttavamaks, laiendavad silmaringi ja nende sisse soab süstit juure teaatripisikud.

Esimese Hiiumoa-päeva õhtast pidade kuskil Villa-aitas nuordele disku koa olema. Teesel päeval loanitse minna lisaks Hiiumaa Muuseumise.

Peatutse Kärdlas nuordekeskuses ja nähe-kuulda soab selle paiga nuorde tegemistestkid. Muhu nuordega sõidab seltsis Helen Pihl, kis Muhu muuseumi puole pialt nuordekeskuse lastega voastapäevad tiaatrit tein juba uo.

Nuordekeskuses tähistati just keraamikaringi voastapäeva. Tuleva nädali lõpuni uo ülaval selle ringi tegemistest näitus nuordekeskuse ruumides. Kõik tahtajad võivad seda voatama minna.

Enamaste tõmbavad kõik piale suurt suiaega nüid jälle omasid kopsa uieste õhku täis. Laste- ja nuordeasutused akkavad uut uogu sisse soama. Külakeskused, taidlejad, muuseum ning muud tähtsad tegelased ja paigad äälestavad ennastid teese laene piale, nende tegemistest kuuleme jälle ietsidpidi.

Olge ikka munuksed! Luodame, et september tuob omaga koa kena vananaestesui – luota ju võib.

Print Friendly, PDF & Email