Pikad järjekorrad kooli sööklas tekitavad õpilaste seas nurinat (5)

Pikad järjekorrad kooli sööklas tekitavad õpilaste seas nurinat

 

Aastaid on Kuressaare gümnaasiumis kooliaasta alguses kuulda õpilaste ja lapsevanemate nurinat pikkade sööklajärjekordade üle.

Erandiks ei ole ka äsja alanud õppeaasta. Kohati ulatuvat järjekorrad 15-minutilise vahetunni ajal sööklauksest välja ning õpilased ei saa ajapuudusel söönuks.

Kuressaare gümnaasiumi 190 kohaga söökla on juba 1991. aastast töötanud nn „vali ise“-põhimõttel. Nõnda, et õpilane valib ise menüüs pakutavast endale meelepärase roa, lisades sellele salati ja joogi.

Õpilaste sõnul on taolise süsteemi puhul vahel järjekorrad nii pikad, et söömapääsemine on lootusetu ettevõtmine ning koolipäev lõpeb tühja kõhuga. 1.–4. klassile kaetakse lauad kindlal ajal ja siis on söökla teistele suletud.

Enamik küsitletud õpilastest tõdes, et probleem on olemas ja järjekorrad igapäevane nähtus. Samas arvati ka, et hea ajaplaneerimise korral saab ära kasutada paaristunde, mis lõpevad 15 minutit varem kui tavaline tund. Mõne õpilase arvates tekib aga sellisel juhul jällegi probleem, kuna tavaliselt on paaristunnid samaaegselt paljudel paralleelklassidel ning söökla on ikkagi ülerahvastatud.

Ühe iga päev sööklas einestava õpetaja sõnul on vaja leida kompromiss, milles peaksid kokkuleppele jõudma nii õpilased kui juhtkond. Tema kinnitusel on küll klassijuhatajatel palutud leida oma klassile sobiv aeg ja suunata õpilased just siis sööma, kuid paljud õpilased sel ajal sööma minna ei viitsi ning ega klassijuhatajadki just liigagarasti seda soovitust ei täida.

Koolidirektor Toomas Takkise sõnul ei ole see jutt tema jaoks uudis. „Iga kooliaasta alguses on sama teema üleval, kuid ajapikku lapsed harjuvad,” tõdes Takkis. Peamised protesteerijad on tema sõnul just viienda ja kümnenda klassi õpilased, kes on kas uues kooliastmes või kogunisti uues koolis ega ole säärase korraga veel harjunud.

Direktor kinnitas, et on probleemist teadlik ja et on püütud leida ka erinevaid lahendusi. „Ühel aastal tulime soovijatele vastu ja pikendasime söögivahetunde. Seejärel läks pikemaks ka koolipäev ning lapsed ei jõudnud enam bussi peale ega huviringidesse. Tulemus oli, et järgmisel päeval toodi mulle 700 allkirjaga paber, mis palus endised vahetunni pikkused ennistada,” rääkis Takkis.

Samuti on ta välja andnud käskkirja, mis annab õpilasele, kes väidab, et ei jõua koolis süüa pikkade järjekordade tõttu, võimaluse minna koos klassijuhatajaga sööklasse, kus talle määratakse personaalne söögiaeg.

Söökla suurendamise plaani kohta ütles direktor, et see on päevakorras olnud, kuid paraku näitavad numbrid, et praeguse 1116 õpilase asemel õpib lähiaastatel koolis vaid umbes 800 õpilast ja seega poleks suurem söökla otstarbekas.

Print Friendly, PDF & Email