Esimene koolinädal uo köimas

Esteks suiselt värske ja puhan vaimuga lapsed tulavad kojo silmade särades. Muhu Põhikuoli esimese lassi läks selle sügise 1. septembril 7 last, kellest kolm poisslast ja neli tüdarlast. 1. lassi juhatajaks sai õpetaja Tiina Tuulmägi.

Muhu kuolilaste pere kokku uo sellevoasta 146-liikmeline. Mõned õpetajad koa teesed, kut mineva voasta – keemiad annab Sirli Viil ja kehalist liikumist Mati Rüütel.

Pensi piale läks nii laste kut lapsevanamate puolt väga armastat alglasside õpetaja Helje Tikerpalu, mis ühe kandi pialt voadates uo natusse kurb, teese kandi pialt voadates jälle uo puhkus igatepidi välja tienit. Omalt puolt sügav kummardus ja suovime Heljele tugevat terit – siis uo pensiaa päevades koa muudele rõõmudele palju ruumi!

Muhu põhikuoli direkturi Senta Roomiga sai reagit selle üle, et meite oma kuol uo igatepidi mõnus, rahulik ja kodune paik. Lapsed jäävad sellega nõuse, eriti kut soavad siit ietsi minnes tunda kottu väljas kaugemate kohtade ingust. Suovime kuoliperele kena ja tüökad kuolivoastad!

Kuoliaegas uo jälle köima pandud laste bussiliinid. Nende marsruudid ja kelluaad uo keaste nettis Muhu kodulehe pial ülaval.

Muhulase lehte olete kindlaste juba kõik lukeda soan. Ma küll mõne asja sialt ütle üle, aga kokkuvõtet tegema ep akka. Lehtes kirjutab, et sui Võrkaal mahapiet kalurite päeva pidust uo tehtud votud ja votudest kokkupand album, mida piaks soama Võrkaa sadamas nähe.

Tamse külaselsilt uo ilmun roamat „Tamse kooli ajalugu“ , mise uo kuostan Helve Saartok, toimetan Silja Grünberg ja küljendan Martin Lehari. A4 vormaatis Tallinna Raamatutrükikojas rükit väljaanne sisaldab 124 lehekülge teavet voastatest 1919– 1975. Roamatud soab omale osta, kut Sa elistad Hermele, Helvele või Helele. Telehvonid soad telehvoniroamatu sihest või Muhulase lehest.
Muhu Lasteaa juhataja kohja piale kinnitati Reet Hobustkoppel, kis juhatas lasteaa tüöd koa enne konkursi väljakuuutamist.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit suoviks talleta viel peretes leiduvate Muhu rahvarõivaesemete mustrimi. Kut kellegi kodu uo viel enne suurt sõda valmistat esemid või nende katkisi jäänussid ja te olete nõus oma aardimi pildista laskma, andke omast tiada.

Telehvoninumbrid jällegid lehtes. Muhu vallavalitsuse roamatupidamine tiatab muudatustest kommunaalmaksude tasumisel – sie uo siis vie- ja suojatarbijatele.

Muhu valla 2007 voasta ielarvest uo võemalik taodelda toetust kulduuri-, spordi- ja nuorsooalastele rojektidele.

Mittetulundusühingud, muud juriidilised isikud, FIEd, selsingud või eraisikud soavad seda tiha, tingimusel et üritus või rojekt, misele toetust taodelse, toimub Muhu valdas või uo midagid muud muodi Muhuga seot. Kirjalikult tuleb taotlus esita, vormi soab Muhu vallasekretärilt või valla kodulehe pialt. Taotluse esitamise tähtaks uo sügis–talistele üritamistele paerguse kuu 15 kupäe. Sõuke asi uo koa kirjas, et aruandevõlglastele uusi toetusi üldjuhul ep eraldata.

Ep soa ütlemata viel jätta, et Indrek Vapperi laulud, mis luulevormelitena nüid luulekogus „Kott“ ää uo rükit ja tulevastele põlvedele jäädvustat, uo Kadri Tüüri puolt soan ka kenaste retsenseerit. Samuti uo lõpuks ometi lehtes avaldat koa Muhu Põhikuoli kokkutulemiseks kirjutat ja esitat „Tühituupur“, kus mina-vormis kirjas kuolipoisi mure:

Uskusin ka ise, et vist pole mingit lootust
Riided olid räämas, poln’d pioneerilaulud peas
Minu intellektuaalne puue tekitas selgrootust
Koolidirektsioonis kui ka õpilaste seas.

Print Friendly, PDF & Email