Teie laps tuleb koolist…. (4)

Teie laps tuleb koolist....

 

Üks paljudest kooliskäivate väikeste laste vanemate muredest on küsimus, kui kindlalt tunneb laps end üksi kodus olles või kas ta üldse saab koolist tulles korralikult koduuksest sisse. Ega ta ometi ukse taha ole sunnitud jääma?

Kui uks käibki korralikult, siis on lukkude kinni-lahti keeramine väikestele lastele tihti füüsiliselt ülejõukäiv. Ainsaks lahenduseks on lukk välja vahetada. Kuidas aga orienteeruda kirevas valikus, nii et ostetav lukk oleks üheaegselt nii turvaline kui ka lapsele jõukohane?

Pole mõeldudki kaua kestma

Massiivsete lukkude puhul on võtmele rakendatav raskus sageli liiga suur – võti peab liigutama tervet lukumehhanismi ja lapse väikesed käed ei suuda võtit keerata.

Vahel võivad ka plaadid luku sees ära vajuda või võtme lohaka väljatõmbamise järel pisut viltu jääda ning seetõttu ei lähe võti enam korralikult lukuauku. Laps ei oska võtmega nõksutada ja õiget võtmepositsiooni otsida, et lukk lõpuks kuuletuks.

Vanemate lukkude puhul võib olla tegemist ka lihtsalt “väsimisega” ehk elementaarse kulumisega, mille järel lukk tõrgub töötamast. Kasutusaeg, mil lukk on oma elu ära elanud, võib olla vägagi erinev, ulatudes paarist kuust mitmekümne aastani.

Probleem on selles, et paljud lukud pole üldse mõeldudki kaua kestma. Detailid lukukorpuse sees on valmistatud pehmetest, ebakvaliteetsetest materjalidest ja nii võibki juhtuda, et vaid paar kuud tagasi “turvaluku” nime all ostetud toode keeldub töötamast. Te leiate end oma kodus luku taga olevat, halvimal juhul aga jääb ukse taha teie koolist tulnud laps ning peab koridoris issi-emme tööpäeva lõppu ootama.

Erineva kasutusalaga lukud

Korralik lukustus on suur investeering ja seepärast on eriti oluline, et kulutused oleks tehtud läbimõeldult ja õigesti. Kõigepealt tuleb teada, et kasutusala poolest eristatakse siseustele mõeldud käigu- ehk tavalukke ja välisustele mõeldud turvalukke.

Mujal arenenud maades määravad standardid luku kasutusala ja sellele esitatavad nõuded. Eestis ei ole selliseid standardeid veel välja töötatud, mis reguleeriksid praegu üsna kirevat lukuturgu. Tarbijal on raske, kui mitte võimatu teha vahet, mis on tava- ja mis turvalukk, milline lukk kestab kaua ja milline võib üsna ruttu ukse taha jätta. Seni soovitame lähtuda eelkõige Põhjamaades kehtestatud lukustandarditest, kuna nii ilmastikutingimuste kui ka inimeste käitumistavade poolest on Põhjamaad meile kõige lähedasemad.

Massiivsus ei tähenda turvalisust

Kuna puuduvad nimetusi reglementeerivad standardid, siis ei saa ka usaldada kauplustes väljapandud silte. Väga oluline on teada, et luku massiivsus, keelte pikkus ja arv üksinda ei näita luku turvalisust ega vargakindlust! Välimuselt väga atraktiivsed ja kindlust sisendavalt massiivsed lõunamaised lukud on spetsialistide hinnangul lahtimuugitavad vaid mõne minutiga. Need on tihtilugu raskesti kasutatavad, võtmed deformeeruvad ja juba mõne aja pärast ei suuda laps sellist lukku avada.

Muukimiskindlus ja tugevus üheskoos

Rääkides välisukse lukust, tuleb kõne alla ainult turvalukk. Turvaline ja kauakestev lukk ei pea üldsegi olema massiivne, raskelt keeratav või võimalikult peidus. Ta võib olla ka nägus ja omanikule mugav kasutada! On kaks aspekti, millest lähtuvalt hinnata luku turvalisust: need on luku muukimiskindlus ja tema füüsiline tugevus. Ainult siis on teie lukk turvaline, kui need mõlemad kaks omadust on ühendatud!

Küsi lukumüüjalt või maaletoojalt

Muukimiskindluse seisukohalt on oluline ka erinevate võtmekombinatsioonide arv ühele võtmeprofiilile. See näitab, kui suure tõenäosusega on veel kellelgi samasuguse luku omanikul teiega identne võti. Luku pikaealisust näitab võtme pöörete arv, mis lukustusmehhanism peab vastu pidama.

Rootsi standardite kohaselt on turvalukul võtmekombinatsioonide arvuks minimaalselt 10 000 ning lukk peab vastu pidama vähemalt 50 000 töötsüklit. Sellekohast infot võib küsida lukumüüjalt või otse maaletoojalt.

Südamikega turvalukkudel peavad lukusüdamikud olema kindlasti ümmargused. Neid ei saa torutangidega väänata, samuti on sellistel südamikel ka seespool kaitsed peal ning neid ei saa ilma võtmeteta pealt maha keerata ja nii lukku avada.

Nime ja numbriga märge

Luku füüsilise tugevuse määrab ära vastupanu lõhkumisele ja puurimisele-saagimisele vms. Kõikides turvalukkudes on kasutatud tugevamaid ja vastupidavamaid materjale ning puurimiskaitseid, et lukk ei alluks füüsilisele lõhkumisele.

Lihtsaim viis turvaluku eristamiseks on tootja nime ja lukutüübi numbriga märge luku otsaplaadil või korpusel. Väliseks tunnuseks on veel ka vähemalt 20 mm pikkune tugevdatud metallist lukukeel. Üha populaarsemaks on muutunud konkskeeltega turvalukud.

Võtmega suletav ka seestpoolt

Rootsi standardite kohaselt peavad turvalukud olema ilmtingimata mõlemalt poolt avatavad ja suletavad võtmega.

Sellisel juhul ei saa ka korterisse akna kaudu sissetunginud varas sealt ukse kaudu ilma võtmeteta lahkuda! 

                                                                                                                                


Millele pöörata tähelepanu lukku ostes:

Kas tegemist on välis- või siseukse lukuga

Kvaliteedisertifikaadi ISO 9001 olemasolu

Kas on olemas kõik turvaluku tunnused

Ostke lukk ainult spetsialiseeritud lukupoest, usaldage spetsialiste

Tootja esindatus Eestis, mis tagab garantii ja hoolduse ka aastate pärast

                                                                                                                                  

Paavel Kõrts, võtmemeister Kuressaare Võtmeärist

Kui tahad vahetada oma koduukse lukku, siis kõigepealt tee kindlaks, missuguse lukuga varem tegu oli. Seda selleks, et mitte iga luku pessa ei sobi uus ja tänapäevane lukk.

Minu juurde on tuldud nõutuna, sest lukk ei tööta. Teinekord pole aga lukul muud viga, kui et südamik on lihtsalt tolmu ja sodi täis. See tuleks ära puhastada.

Et lukusüdamikud paremini töötaksid, tuleb neid ka vahetevahel hooldada. Korteriukse lukusüdamikku peab õlitama vähemasti kord aastas. Selleks on olemas ka spetsiaalsed lukuõlid.

Praegu, kui alanud on kool, tullakse tihtilugu Võtmeärisse, et juurde teha uusi võtmeid. Loomulikult on see ju mugav, kui igal pere liikmel on oma võti. Aga mida rohkem võtmeid, seda suurem on võimalus, et neist mõni võib sattuda pahatahtliku võõra valdusse.

Print Friendly, PDF & Email