Na, tervidust teitele!

Neh, ma ole sii vaatand – vihma sajab, meitel oo ea, a Kreekamaal möllab tuli. Senne rahe, mes meitel sii alla tuli – sennega saaks jo möne lillepeenra seel ee peesta, a nüid ma ole kuulnd, et seel oo mütukümmend inimest jüba ukka saand.

A teedsa – kui seel oo nii sandiste, siiss egas pool sedamodi jo olla äi saa mette. Ning meitel oo möni asi tükimaad lihtsam – sii Eestimaa peel naad sõitvad ennasd lihtsald surnuks, nehja senne jäuks äi ole elikopteri peeld taris vett alla aedagid.

A mool oo nöuke tunne, et kui meitel tulekahju äi ole, siiss peama ise mingitsuguse önneduse oma jäuks välje mötlema. Sest vaada iraaklast pole jo meitele midad alba teind, a et Puss nendega kimpus oo, siiss meite valitsus oo ikkagid seda meeld, et meite poisid peevad seel ka platsis olema.

Keikse uvidvam oo see, et nüid oo Iraan ka egaks jühuks valvel, et kui Pussi ammediaeg löpema akab, siiss vöib jühtuda sedamodi, et moslemidele saadedakse Allahi asemel pommid selga. Ning keik see asi oo nahvta pärast.

Neh, kas siiss mihed äi saa ühekorra mette sedamodi kokku leppida, et aidab sennest nahvtast küll ning keik autud pantakse toiduöliga liikuma. Jo sa vaatast ka televiisurst seda, müs moodi meite poisid mööda Euroopad söitsid – puss oli vöilillest täis värvit ning bentsiini asemel oli jo ee kasutat toiduöli, mes nad egastpoold resturaanidest ühna ilma rahata käde said. Mei otsime sii ühtjooni mingitsugust nogijad.

Neh, Kanal 2 reekis sii ka paar peeva tagas, et mei oleme vöibolla oma nogija löidnd ning näidab senna juure ka, müs moodi poisid patuudi vai mes asi see oo, senne peeld vette kargavad. Mes nogija see oo – see oo kut vanasti vene vilm oli, kus egas vilmis oli söömine ning vette kukkumine.
 
A nogija oo jo senne öli näul olemas! Ning kui ma öigesti aru sai, siiss äi anna nöuke kraam autul väga nobeks ka mette minna, nenda et ulk inimesi jeeks ega aasta elama, sest avariisid oleks jo vehem.

Ning siis saaks jo egaüks öli korjada, ükstapuha, mes siiss köökis küpsedakse – pannkookist vöi pirugaid.

Neh ma nendest suurd äi ooli, a seda ma ütle küll, et lesta praadimine oo meite majas moo töö.

Ning seeld jo tuleb ka öli, sest äga sa siis terved laari ühe ning sama öliga äi praadi – sa peed ega natuse aja tagand uue öli panema ning pannu vahepeel puhtaks ka pesema, muidu tuleb lestale sitamaitse sesse.
Kassa pole seda teednd vai? Äi-äi, jo sa ikka teedsid… Nehja senne öli saab jo easte purki koguda ning asi peeks sedas köima, et kui purk täis, siiss paned senne ukse taha ning petsiaalseld senne jäuks söitma pantud sistern veab keik ukse tagused purkidest tühaks.

Sa mötle nüid ka müsune kokkuoid ning kui palju miljardisi jeeks kütuse peele kuludamatta!

A sii vöib vehene prubleem ka tulla, sest vaada – Ammeerigas korjadi illektri peel söitvad autud ühekorraga ee ning nee pidid nüid über suladamist ootma. A ma arva, et see asi oo meelega tehet, sest nee virmad, kis bentsiini tegevad, nee oleks jo pankrotti löind. Meitel nöukest asja jälle karta äi ole.

Sedamodi mei vanamoriga eila umigu arudasime ning mei olime ühna ühel nöul. A siiss oskas ta mo inge täis aeda. Vaada, ma tahtsi kohvi juure saada, see va presskann oli tühaks joodud ning vanamor oli kohe akkamas uut kohvi tegema.

Ühekorraga ma kuule, et see soendusmassin vai uun pantakse undama. Ning ma jägasi ee, eelmisest umigust oli tassi täis järele jeend ning ta tahtis moole senne moodiga kohvi tehja. Na, ma sai jäule ja küsisi, et mes pulli sa teed, et sa tead küll, et ma äi joo nösust ülese soendat lurri mette.

Vanamor keeras kräuhti ringi, eks ta ehmadas ka, et vahele jähi ning küsis, et ma siiss äi tee vai? Ma ütlesi, et äi ole taris ning et vihm oli ka üle jeend, aesi ma omale utjohvka selga, leksi öue, et kuuri all omaette senne nogija koha peeld keik punktid selgeks möölda.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email