Lihtne küsimus

Kuidas vabaneda kuhjuvast vanapaberist? Prügikasti
ei tahaks visata, sest siis täitub see väga kiiresti.

Küsimusele vastab Pille Heero, Saaremaa keskkonnateenistuse kesk-konnakorralduse peaspetsialist:

Puhast pappi võetakse vastu tasuta ning paberit (ajalehed, ajakirjad, raamatud, jne) 50 kr/m³ Maasi jäätmejaamas.

Paberit ja kartongi võetakse vastu ka Kudjape prügilas. Samuti on paberit ja pappi lubatud põletada selleks ettenähtud kohtades ja küttekolletes.
Jäätmeseaduse § 31 punktis 1 on sätestatud, et jäätmete sortimise, sealhulgas liigiti kogumise peab korraldama kohalik omavalitsus. Sama paragrahvi järgmises punktis on toodud aga tingimus, et taaskasutatavad jäätmed tuleb eraldada, kui see on tehniliselt teostatav ja sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi.

Ülemäärased kulutused ongi põhjus, miks Saaremaal praegu paberi ja papi valikkogumist ei toimu. Konteinerite muretsemine ja valikkogumispunktide arendamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, kuid praeguste majanduslike tingimuste juures on paberi kogumine materjalina taaskasutamiseks ebaefektiivne (kogumis- ja transpordikulud ületavad müügist saadavaid tulusid).

Print Friendly, PDF & Email