Linn süüdistab hotelliomanikke toemüüri varingus

Linn süüdistab hotelliomanikke toemüüri varingus

 

Kuressaare linnavalitsus süüdistab peagi avatava butiikhotelli Ekesparre Residents (endine Lossi hotell) arendajat vallikraavi truubijalami lõhkumises ja nõuab kahju hüvitamist.

Kuressaare linnavalitsuse ehitusjärelevalve insener Aivo Kesküla ütles Oma Saarele, et linnuse juurde viiva ja vallikraavi ületava Lossi tänava toemüüri varingu on põhjustanud raske ehitustehnika pidev üle truubi sõitmine. On näha tee vajumist ja tugimüüri väljapundumist, mistõttu võib iga hetk toimuda uus varing ja sulguda juurdepääs lossihoovi selle tee kaudu.

Kesküla andmetel lubas Euro Houses Development OÜ edasise ohtu vältimiseks varingu plombeerida. „Nagunii tuleb paari-kolme aasta pärast sinna sild,“ selgitas spetsialist, miks suurem parandamine kõne all ei olnud.

Tänaseks on Euro Houses Development OÜ omanik Arti Arakas plombeerimisest loobunud ja tellinud ekspertiisi, selgitamaks välja, mis on varingu põhjustanud. Ekspertiisi tellimist põhjendas Arakas sellega, et probleem toemüüriga oli suurem, kui esmapilgul tundus. Pealegi ei nõustu Arakas väitega, et varing on seotud nende ehitustegevusega, kuid ta jätab lõpliku otsuse järgmise nädala lõpul valmiva ekspertiisitulemuse hooleks.

„Oleme nõus linnale appi tulema,“ põhjendas Arakas ekspertiisi tellimist ettevõtte kuludega. Samas viitab Arakas asjaolule, et Lossi tänav on linna oma ning selle korrashoiuga peaks tegelema siiski linn.

Augusti algul Euro Houses Development OÜ-le saadetud märgukirjas heidab Kuressaare linnavalitsus firmale ette ka seda, et firma on teinud kooskõlastamata ehitustöid võõral, linnale kuuluval territooriumil lossikraavi põhjas, kuhu on paigaldatud küttesüsteemi torustik (Arakas väitega ei nõustunud).

Linna saadetud kirjas viidatakse ehitusseaduse paragrahvile, mille kohaselt saab ehitise omanikule määrata omaniku kohustuste mittetäitmise eest kuni poole miljoni suuruse rahatrahvi.

Aivo Kesküla andmetel on kõik mainitud probleemid nüüdseks lahenduse leidnud ning rahatrahvi ei rakendata.

Print Friendly, PDF & Email