Riigikontroll leidis üheksa koolita last (4)

Koolikohustuse täitmise kohta korraldatud auditi käigus avastas Riigikontroll, et Saare maakonnas ei kuulu üheksa kooliealist last ühegi kooli nimekirja. Eestis kokku ei ole riigil mingit infot ligi 1500 kooliealise lapse kooliskäimise kohta.

Võrreldes ülejäänud maakondadega ei ole olukord Saare maakonnas kriitiline. Kõige enam on n-ö kadunud lapsi Harju (605) ja Viru (342) maakonnas. Hiiumaal puuduvad andmed vaid ühe lapse kohta.

Õpilaste nimekirjade võrdlemisel rahvastikuregistri andmetega selgus, et ligi 4000 registrisse kantud koolikohustuslikus eas last polnud ühegi kooli nimekirjas. Neist 1438 lapse eest maksis Eesti riik lapsetoetust. Kadunud lastest pisut rohkem kui pooltel on rahvastikuregistri andmetel elukoht Eestis, ülejäänuil elukohaandmed puudusid.

Äsja lõppenud audit ei näita olulist edasiminekut koolikohustuse täitmise vallas võrreldes 2002. aastaga. Endiselt langeb igal aastal põhikoolist välja ligi 1000 last, kes seetõttu ei omanda põhiharidust.

Keskmiselt puudub põhikooli õpilane koolist aastas kolm nädalat, millest ühe nädala jagu on põhjendamata puudumisi.

Oluline probleem on õpilaste edasijõudmatus õppetöös. Viiendikul 7.–9. klassi õpilastest on puudulikke veerandihindeid ja üle seitsme protsendi neist sai vähemalt ühe puuduliku aastahinde.

Olukord, kus riik ei suuda kontrollida, kas riigilt toetust saav laps täidab koolikohustust, on Riigikontrolli hinnangul lubamatu.

Riigikontroll tegi ettepaneku täpsustada koostöös siseministeeriumiga kohalike omavalitsuste ülesanded n-ö kadunud laste otsimisel.

Print Friendly, PDF & Email