Riigieksamite tulemused Saare maakonna koolides on üle Eesti keskmise

Riigieksamite tulemused Saare maakonna koolides on üle Eesti keskmise

 

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse koduleheküljel avaldatud statistika alusel võib teha järelduse, et läinud õppeaastal sooritasid Saare maakonna gümnaasiumide lõpuklasside õpilased riigieksameid mõnevõrra paremini kui riigis tervikuna.

Üldse sooritasid õppurid Saare maakonnas möödunud õppeaastal kümnes õppeaines 1509 riigieksamit ja nende keskmine tulemus oli 62,45 punkti. Kui võtta need kümme õppeainet ja arvutada välja riigi keskmine, saame tulemuseks 61,4 punkti.

Kui vaadata õppeainete lõikes, siis peaaegu kõigis õppeainetes oli maakonna keskmine näitaja kõrgem kui üleriigiline keskmine. Madalam oli see näitaja vaid kahes õppeaines, füüsikas (riigi keskmine 69,6, maakonna keskmine 61,13) ja keemias (vastavad näitajad olid 62,0 ja 56,56).

Tõsi, samas oli maakonnas kool, Saaremaa ühisgümnaasium, kus keemia riigieksami sooritanud 14 õpilast said keskmiseks hindeks 75,36. Selle näitaja poolest kuulus SÜG ühena vähestest maakonnakoolidest üleriigilisse esikümnesse.

Paremad tulemused humanitaarainetes

Kevadel sooritatud riigieksamite statistika näitab, et paremaid tulemusi saavutasid Saare maakonna koolid siiski humanitaarainetes. Nii näiteks sooritati saksa keele riigieksamit seitsme punkti võrra paremini kui Eestis tervikuna.

Täpsustuseks olgu aga siinjuures kohe ka lisatud, et saksa keele riigieksami sooritajate arv oli siiski väike (vaid viis), millest võib järeldada, et selle riigieksami valisid need vähesed õpilased, kes ainet väga hästi tundsid.

Kuid sama võib öelda ka inglise keele kohta, mis oli maakonna õpilaste seas üks populaarsemaid õppeaineid – selles aines sooritas riigieksami 285 abiturienti, kes said keskmiseks tulemuseks 72,94 (üleriigiline keskmine oli 68,8).

Ka ühiskonnaõpetuses olid meie maakonna õpilaste tulemused üleriigiliste näitajatega võrreldes märkimisväärselt paremad – maakonnas sooritas seda eksamit 185 õpilast, kes said keskmiseks tulemuseks 62,15 (üleriigiline keskmine oli 58,2 punkti).

SÜG tugevam kool

Kui aga võrrelda omavahel meie maakonna nelja päevase õppega gümnaasiumi – Saaremaa ühisgümnaasiumi, Kuressaare gümnaasiumi, Orissaare gümnaasiumi ja Leisi keskkooli –, siis selgub, et kümne õppeaine võrdluses haaras Saaremaa ühisgümnaasium maakonnas esikoha kaheksas.

Vaid kahes õppeaines – ajaloos ja inglise keeles – pidi SÜG tunnistama teiste koolide paremust: ajaloos saavutas esikoha Kuressaare gümnaasium ja inglise keeles edastas SÜG-i napilt Leisi keskkool.

Samas tasuks aga tähelepanu pöörata asjaolule, et kõige rohkem riigieksameid sooritati Kuressaare gümnaasiumis – läinud kevadel 714. Saaremaa ühisgümnaasiumis oli eksamite sooritajate arv ligi poole väiksem ning veelgi väiksem oli see Orissaare gümnaasiumis ja Leisi keskkoolis.

Print Friendly, PDF & Email