Kuressaare linn võimaldab lasteaiasoodustusi ka Kaarma valla lastele (3)

Käesoleva aasta esimesel poolel sõlmisid Kuressaare linn ja Kaarma vald ühist haridusruumi puudutava kokkuleppe ning seega laienevad linnavalitsuse kehtestatud lasteaiasoodustused alates eelolevast õppeaastast ka Kaarma valla lastele, kes linnale kuuluvates lasteaedades käivad.

Abilinnapea hariduse ja kultuuri alal Argo Kirss ütles, et ühise haridusruumi kokkulepe tähendab seda, et ka Kaarma vald teeb Kuressaare haridusasutustesse investeeringuid.

„Seepärast on ka loogiline, et linna lasteaedades käivatele Kaarma valla lastele laienevad samad soodustused, mis Kuressaare lastele,“ selgitas abilinnapea.

Praegu kehtivad Kuressaare lasteaedades linnalastele järgmised soodustused: kui perest läheb lasteaeda korraga kaks last, siis on teise lapse lasteaiakoht poole võrra odavam, kui aga lasteaeda läheb samal ajal veel ka kolmas laps, siis on selle lasteaiakoha maksumus perele null krooni. Alates 1. septembrist võimaldatakse samu soodustusi ka Kaarma valla lastele.

Praeguse seisuga on ligi 10% Kuressaare lasteaedades käivatest lastest pärit Kaarma vallast.

Print Friendly, PDF & Email