Juhtkiri: Pingerida tekitab pingeid

Eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse avalikustatud riiklike eksamite tulemused on taas koolide kaupa pingeritta seatud.

Kindlasti on tulemuste kõrvutamine hea võimalus õpilastel ja õpetajatel näha, kuidas on läinud oma koolil ja teistel ning sellest järeldusi teha. Teine asi on tulemuste põhjal otsustada, milline kool on hea ja milline halvem, millises koolis on tugevamad ja millises nõrgemad õpetajad. Statistika on kindlasti vajalik, kuid numbrite taga on palju erinevaid tegureid, mis eksamitulemusi mõjutavad.

Ressursi mõttes on koolid ebavõrdses seisus, nii õpetajate kui ka õpilaste koha pealt. Tallinna ja teiste suuremate linnade koolidel on suuremad võimalused palgata häid spetsialiste kui maakoolidel. Eliitkoolide puhul on õppijad kooli hoolikalt valitud, seega on võimekate õpilaste protsent suurem.

Igas koolis võib olla tublisid õpilasi, kes sooritavad riigieksamid edukalt, kuid peavad oma kooli leidma siiski pingerea alumistelt astmetelt. Paljudele õpilastele ja lapsevanematele on aga edetabelid kujunenud ainsaks kriteeriumiks, mille alusel hinnatakse kooli tublidust, jättes kõrvale huvitegevuse võimalused, osavõtu ainevõistlustest, õpilaste rahulolu koolikeskkonnaga jne.

Loomulikult on eksamitulemused tähtsad, kuid selle põhjal koolid pingeritta seada ja spekuleerida, millises piirkonnas kasvavad targad ja edukad lapsed, ei ole õpilaste ja õpetajate suhtes aus. Tegelikult on igas koolis võimalik olla edukas ja tubli.

Print Friendly, PDF & Email