Saaremaalt leiti väärtuslik rahapada (1)

Nädalapäevad tagasi leiti Saaremaal kaevetööde käigus ehtne rahapada tuhatkonna mündiga.

Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja Silja Konsa andmetel oli tegu 17. sajandist pärit müntidega. „Osa on hõbedast, osa muudest metallidest,“ kommenteeris Konsa. Kes ja kust aarde leidis, on Konsa sõnul leidjate soovil salastatud.

Arheoloogiamälestiste peainspektori Ants Krauti hinnangul võib avalikustamine kaasa tuua probleeme illegaalsete aardeotsijatega. Peainspektori sõnul tegeletakse hetkel aarde väärtuse määramisega.

Eesti ajaloomuuseumi teadur Ivar Leimus arvab, et sellise leiu puhul tuleb eristada rahalist väärtust ajaloolisest. „Ega senitundmatuid münte enam juurde leia,“ märkis Leimus, kelle jaoks on olulisem see, mida aare meile mineviku kohta rääkida võib.

„Mis rahad tol ajal käibel olid, miks need maha maeti, kelle varandus see oli, kui jõukas oli tollane talupoeg,“ loetles teadur mõned küsimused, millele hakatakse vastust otsima. „Põhjasõja ajast on aardeleide vähe,“ ütles Leimus ning lisas, et Saaremaalt on neid eriti vähe.

Vastavalt määrusele makstakse aarde leidjale leiutasu, mille summa on pool aarde väärtusest. Viimase paneb paika ekspertide komisjon.
Silja Konsa kiitis rahapaja leidnud inimeste õiget käitumist teatada leiust muinsuskaitseametile. Tulevikus antakse mündipada Saaremaa muuseumile või ajalooinstituudile.

1999. aastal tuli põllutöödel välja hõbeaare Saaremaal Tõrise külas. See koosnes 2845 mündist, mõnest ehtest ning pajast ja kukrust, milles aarded olid maetud. Leid pärines samuti 17. sajandist. Leiutasuks maksti kolmele leidjale ühtekokku 30 000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email