Lugeja küsib

Kas kõikide eramaja omanike kohta ei käi see EV seadus, et tuleb oma krundi piires hoida korras kõnnitee (niita muru, pühkida tee, kärpida puude oksi, mis ulatuvad kõnniteele ja segavad liiklust)? Nt Lootsi 1. Kahju on meie linna külalistest-puhkajatest, kes peavad seda koledust vaatama. Nimetatud krunt asub ju meie linna ühes atraktiivsemas puhkepiirkonnas.

VASTAB Kuressaare LV heakorra järelevalve spetsialist Lembit Rätsep:

Kinnistu Lootsi 1 kuulub kaasomandi alusel Kaljo ja Toomas Vinnile.
Praktiliselt on seal pidevalt elanud ja toimetanud Kaljo Vinn. Hr Vinn on Eesti Vabariigi kodanik ning tema kohta kehtivad kõik seadused ja eeskirjad, kaasaarvatud Kuressaare linna heakorraeeskiri.

Selle eeskirja p 11.1. sätestab, et kinnistute omanikud või valdajad peavad tagama oma valduses oleva territooriumi üldise puhtuse ja korra, hoidma korras piirdeaia, niitma muru ja pügama hekki. Selle kõigega on Kaljo Vinn hästi kursis, kuid täitmine jätab soovida.

Talle on heakorra osas tehtud rida ettekirjutusi ning aeg-ajalt ta nendele ka reageerib. Aastas paar korda suudab kinnistu omanik kinnistu ümbruse ära niita, kuid hoovipoolsele osale ta suuremat tähelepanu ei pööra.

Teiseks suureks probleemiks on Kaljo Vinni peetav kassikasvandus spaade vahetus läheduses. Nimelt häirivad kassid spaade külalisi ning kriibivad nende autosid, rääkimata vingest haisust. Ka kassidest ei soovi ta kuidagi loobuda.

Nüüd on linnavalitsus saatnud kirja Saaremaa veterinaarkeskusele, et kasutades seadusandluse kogu võimutäiust võtta Kaljo Vinnilt loomapidamisõigus. Loodame probleemidele Lootsi 1-ga lahendusi leida, mis on ümbruskonnale positiivsed..

Print Friendly, PDF & Email