Saarlased annavad välja tasuta sporditeatmiku

Saaremaa kohalike noorte algatatud projekt SPORT 24/7 näeb teatmiku kujul ilmavalgust juba septembrikuus. 10 000 tiraažis, 64- leheküljelisena ilmuma hakkav tasuta üllitis sisaldab endas peaasjalikult infot sportimisvõimaluste kohta Saaremaal.

Projekti eestvedajate sõnul huvitab neid noorte teadlikkuse suurendamine läbi sportimise kohalikul tasandil. Lisaks plaanitakse ise korraldada spordiüritusi, mis leiaksid uues väljaandes kajastamist.

Saaremaa harrastus-sportlaste juhi ja teatmiku peatoimetaja Marko Toomere sõnul on teatmik väga unikaalne oma mahu ja informatsiooni edastamise viisi poolest. Sporditeatmik ei lähe müüki ning selle eest ei küsita raha.

Plaani kohaselt hakkab teatmik tasuta levima Kuressaares ja selle lähiümbruses ning konkreetse soovi puhul ka valdades. Koostöös Kuressaare linnavalitsusega on plaan jagada teatmikke ka Kuressaare koolides.

Teatmiku projektijuht Rain Arro tõdes kahetsusega, et kohalike omavalitsuste huvi uue väljaande vastu on olnud leige. Teatmiku levitamist pakkuvale kirjale vastas vaid Kuressaare linnavalitsus.

Kaarma vald ütles aga otse, et nemad taolises projektis osaleda ei taha. Küll on aga teatmikuprojekti toetanud mitmed erafirmad ja riigiametid.

Print Friendly, PDF & Email