70 aastat tagasi valmis Kaali koolimaja

Läinud sajandi kahekümnendate aastate algul seisis tookordne Piht-la vallavalitsus keerulise ülesande ees – vastavalt Asutava Kogu vastuvõetud seadusele tuli vallas avada algkool. Koolile oli aga vaja leida ruumid.
Seadus nägi ette seni töötanud väikeste külakoolide sulgemist. Nii liideti Kõljala, Putla ja Sagariste külakoolid üheks algkooliks, mis alustas 1920. aasta 8. detsembril tegevust Kaali mõisa härrastemajas.

Et mõisa üüriti riigi käest, siis polnud mõtet seal kapitaalremonti teha – pisemad vead parandasid vallavõimud oma jõududega. 1922. aastal ostis Pihtla vallavalitsus mõisa riigilt ära.

Kuna aga hoone oli nii halvas seisukorras, et ka hädaremondid olukorda ei parandanud, siis suleti maja 1935. aastal õppetööks ning valla võimud langetasid põhimõttelise otsuse – ehitada vana mõisahoone asemele uhiuus koolimaja.

Nurgakivi pandi majale 1936. aasta augustis ja juba aasta pärast, 1937. aasta augusti lõpuks oli maja nii valmis, et septembris võis seal õppetöö osaliselt alata. Tõsi, lõplikult võttis komisjon uue koolimaja vastu alles 1938. aasta septembris.

Uude koolimajja oli ehitatud ka moodne ja tol ajal palju vaidlusi tekitanud keskküttesüsteem. II maailmasõja ajal oli koolimaja kasutusel hospidalina ja seda nii Nõukogude kui ka Saksa sõjaväele.

Pärast sõda jätkus koolis õppetöö läbi raskuste, sest palju koolivara oli sõjaväelaste poolt rikutud või hävitatud. Õppetööks kasutati ainult esimest korrust, sest teisel korrusel olid õpetajate ja koolitöötajate korterid.

Kaugemalt koolis käivate laste jaoks oli internaat. Kooli kokk valmistas toitu vaid internaadis elavatele lastele. Vett toodi pikka aega pumbakaevust koolimaja ees.

Eelmise sajandi 60-ndatel aastatel paigaldati kooli veetorustik. Kaasaja nõuetele vastavad tualetid ja duširuumid sai kool alles 1997. aastal. 2001. aasta sügiseks valmis juurdeehitus – euronormidele vastav söökla, mis korraga mahutab üle 100 õpilase.

2003. aastal vahetati välja vanad, 1937. aastal ette pandud aknad, tehti uus katus ja värviti koolimaja väljastpoolt. Osaliselt vahetati välja vanad elektrijuhtmed ja klassidesse paigaldati nõuetekohased valgustid.

2004. aastal ehitati koolimajale endise pisikese aula asemele, mis kunagi oli ehitatud nelja õpetaja ühe annetatud kuupalga eest, uus suur spordisaal. Samuti remonditi kogu koolimaja seestpoolt.

Allikas: Kaali kooli
kodulehekülg

Print Friendly, PDF & Email