Töötuskindlustus peab pakkuma kindlustunnet ka halbadel aegadel

Töötuskindlustus peab pakkuma kindlustunnet ka halbadel aegadel

 

Töötuskindlustuse vahendid laekuvad tööandjate ja töötajate taskust ning seetõttu on igati loomulik, et raha kogumise ja kasutamise vastu huvi tuntakse. Maksumaksjate liit tõstatas eelmisel nädalal küsimuse, kas töötuskindlustuse raha ei ole juba liiga palju kogutud ning tegi ettepaneku makse kogumine mõneks ajaks ära lõpetada.

Seda ettepanekut hinnates tuleb arvestada, et töötuskindlustus on Eestis toiminud vaid kiire majanduskasvu tingimustes ega ole õnneks veel näinud halvemaid aegu, milleks tegelikult ju kindlustus mõeldud on.

Kuna töötuskindlustuse reservid peavad võimaldama hüvitisi välja maksta ka majanduslanguse ajal, on iga-aastase maksemäärade arutelu käigus hinnatud, kui kõrge peab olema täna maksemäär selleks, et kogunenud vahendid võimaldaksid majanduslanguse üle elada.

Arvutades läbi erinevaid stsenaariume on selgunud, et töötukassa pole pururikas – näiteks 1990. aastate lõpuga sarnane langus oleks võimalik väga napilt üle elada, ilma et peaks niigi keerulisel ajal maksemäära tõstma.

Tänane maksemäär, mis on väga lähedal seadusega lubatud miinimumile, on iga-aastaste prognooside ja töötukassat juhtivate osapoolte (valitsuse, tööandjate ja töötajate esindajate) arutelude tulemus.

Sarnaselt maksemääradega on lähtutud konservatiivsetest põhimõtetest ka eelarve planeerimisel. 2006. aastal osutus tegelik kulu eelarves planeeritust väiksemaks seetõttu, et tööturu olukord kujunes oluliselt paremaks, kui majandusanalüütikud olid julgenud loota.

Avalikkuse poolt on igati õigustatud ka küsimus, kuidas maksumaksja raha hoitakse. Töötukassa raha hoidmisele ja kasvatamisele on seatud ranged reeglid: laenu andmine, aktsiatesse investeerimine ja börsil mängimine on täielikult keelatud.

Esmatähtsad on varade säilivus ja likviidsus ehk võimalus neid vajaduse korral kiirelt kasutusele võtta. Kolmas vahendite haldamise eesmärk on investeeringute tulusus. Seetõttu võib töötuskindlustuse raha investeerida ainult kõrge reitinguga võlakirjadesse. Sellel, et maksumaksja raha kasvaks minimaalseid riske võttes, hoiame koostöös Eesti Pangaga hoolega silma peal.

Print Friendly, PDF & Email