Kuressaare kodumajade piirdeaiad saavad korda

Vastupidiselt Haapsalu linnale, kus sarnaselt Kuressaarega käimas piirdeaedade kordategemise kampaania ning linnaametnikud peavad käima majaomanikele raha sõna otseses mõttes pakkumas, võtsid kuressaarlased linnavalitsuse pakkumise kompenseerida koduaedade kordategemist rõõmuga vastu ning nimetatud hüvitust on välja jagatud juba 100 000 krooni.

Abilinnapea Kalle Koovi sõnul on majaomanikele veel hüvitamata 24 700 krooni ning see raha tahetakse võtta kasutamata jäänud restaureerimistoetuste rea pealt.

„Teeme volikogule ettepaneku eelarve parandamiseks,“ ütles Koov. Ta lisas, et esimene rahasumma 50 000 krooni võeti linna reservfondist, kuna leiti, et piirdeaiad moodustavad ühe osa linnaruumist ning nende kordategemine omanike poolt on oluline samm linna heakorras.

Eilsel linnavalitsuse istungil kinnitati viimased selleaastased toetused kaheksale majaomanikule, kes on oma piirdeaia korda teinud.

Kampaania “Kuressaare piirdeaiad korda” suur edu annab linnaametnikele alust loota, et sarnase aktsiooniga jätkatakse ka järgmisel aastal.

Kuressaare linnavalitsus tänab kõiki kodanikke, kes hoolivad oma ümbrusest ning nii omal initsiatiivil kui linnapoolse abiga oma piirdeaedu korrastavad.

Print Friendly, PDF & Email