Suurim võlakoormus Orissaare vallal

Statistikaameti andmeil moodustas Saare maakonna kohalike omavalitsuste võlakoormus 2006. aasta lõpus 32 protsenti ehk 128 139 000 krooni eelarvest.

Kõige kõrgem võlakohustus oli Orissaare vallal – 62,1 protsenti (15 414 000 krooni), kõige madalam Laimjala vallal – 0,9 protsenti (70 000 krooni).

Reaalselt on kõige rohkem võlgu Kuressaare linn 84 137 000 krooniga, mis on 46,6 protsenti eelarvest. Kõige vähem on aga võlgu Ruhnu vald, mille võlg 46 000 moodustab eelarvest 1,6 protsenti. Enamikus Saare maakonna omavalitsustes on võla osakaal eelarves 2005. aastaga võrreldes vähenenud.

Maakondade võrdluses oli kõige kõrgem võlakoormus aasta lõpu seisuga Tartumaal – 45,1 protsenti. Kõige madalam ehk 19,1 protsenti oli võlakoormus Lääne-Virumaal.

Print Friendly, PDF & Email