Maavanem andis Tuulte Roosi kaubanduskeskuse rajamiseks rohelise tee

Saare maavanem Toomas Kasemaa kiitis Tuulte Roosi elamurajooni plaanitava Merikotka 1 kaubanduskeskuse detailplaneeringu heaks.
Maavanem andis detailplaneeringule heakskiidu vaatamata asjaolule, et osa Tuulte Roosi kvartali elanikke on planeeringu vaidlustanud ega poolda kaubanduskeskuse ehitamist linnavalitsuse etteantud tingimustel.

Kasemaa sõnul on linnavalitsus teinud planeeringus täiendusi ja muudatusi, lähtudes nii elanike soovidest kui ka maavanema ettepanekutest.

Näiteks on vähendatud algselt kavandatud kaubanduskeskuse ehitusalust pinda ja kauplushoone korruste arvu kolmelt kahele. Vähendatud on ka parkla pinda ja suurendatud haljastuse osakaalu. Samuti lisas linnavalitsus detailplaneeringu seletuskirja kaalutlused valitud planeeringulahenduse põhjendamiseks.

Seetõttu pidas maavanem võimalikuks anda planeeringule heakskiidu. „Kunagi pidi igas külas olema kirik ja kõrts ja ma arvan, et nüüd peavad olema igas linnaosas kõik vajalikud sotsiaalobjektid, sealhulgas lasteaed ja pood. Linnavalitsus käitub igati õigesti, tehes kaupluse elamurajooni, kus seda ei ole,“ tõdes maavanem Kasemaa.

Tuulte Roosi elanik Katrin Pihlas ütles Oma Saarele, et maavanema otsus detailplaneering heaks kiita tuleb talle üllatusena. „Suhteliselt hiljaaegu saime maavalitsuselt kirja, kus maavanem soovitas linnal arvestada rohkem elanike ettepanekutega ning kaaluda kaubanduskeskusele uue asukohta otsimist,“ meenutas Pihlas. „Nüüd on küll väga kurb kuulda, et kohalike elanike vastuväidetega tegelikult ikkagi ei arvestata.“

Pihlase sõnul peavad nad kaupluse ehitamist vajalikuks, kuid mitte nii suures mahus. Ka ei ole kõige õnnestunum keskuse asukoha valik. „Miks peab kauplus asuma keset majade sisehoovi, kui samas lähedal tankla ümber on vaba maad?“ küsis Pihlas. Küsimusele, kas kaubanduskeskuse detailplaneeringu vaidlustanud Tuulte Roosi elamukvartali aktiivgrupp jätkab linnaga protsessimist, vastas Pihlas, et seda küsimust ei ole jõutud veel arutada.

Abilinnapea Urmas Sepp ütles, et juhul kui linnavolikogu detailplaneeringu heaks kiidab, kuulutab linnavalitsus kaubanduskeskuse hoonestusõiguse konkursi välja veel sel aastal.

Print Friendly, PDF & Email