Kuressaare kolledž saab arengutoetust

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) jagab kõrgkoolide piirkondlike kolledžite vahel laiali 17,9 miljonit krooni. TTÜ Kuressaare kolledž saab toetust elektroonika õppekava arendamiseks.

Kolledži direktor Anne Keerberg ütles, et kolledž esitas kokku neli taotlust, millest ühele, elektroonika õppekava arendamisele, öeldi jah-sõna. Kokku läheb õppekava arendamine maksma 775 000 krooni, millest toetus moodustab 658 000 krooni suuruse osa.

Keerbergi sõnul käivitatakse projekti raames elektroonika rakenduskõrghariduse õppekava, töötatakse välja tööandjate vajadustele vastavad muudatused, uued ainekursused ning täiendusõppe moodulid. Samuti hangitakse õppekirjandust ja õppevahendeid ning täiendatakse elektroonikalabori sisustust. Kuressaare kolledži arendustegevus peab olema lõpule viidud 30. novembriks 2008.

EAS-i regionaalarengu divisjoni arenduskonsultant Andres Võrang ütles, et programmi eesmärgiks on toetada kolledžite väljaarendamist ning muuta haridusasutused regionaalseteks kompetentsikeskusteks.
Toetuste andmistega loodetakse suurendada kolledžite osalust piirkondlikus arendustegevuses.

Print Friendly, PDF & Email