Ukraina keelustas Eesti linnuliha impordi

Ukraina keelustas Eesti linnuliha impordi, tuginedes Abja kanafarmist leitud Newcastle’i tõve diagnoosile.

Eesti Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda ütles BNS-ile, et ühtegi ametlikku teadet piirangute kehtestamiseks Eesti linnulihale hetkel laekunud pole. “Kuna VTA-l puudub ülevaade kolmandate riikide vastavasisulistest õigusaktidest, on nende riikide kavatsusi raske aimata,” märkis ta.

Euroopa Liidu liikmesriigid lähtuvad Kalda sõnul liidu õigusaktidest tulenevatest piirangutest, mille kohaselt ei ole alust sissevedu keelata.
“Niinimetatud kolmandad riigid (nagu näiteks Ukraina) lähtuvad riiklikust seadusandlusest ja kui seal on näiteks ette nähtud, et linnulihatoodete importimine riikidest, kus esineb Newcastle’i haigus, on keelatud, siis sellistest riikidest linnuliha sissetoomine ka peatatakse,” lisas Kalda.

Print Friendly, PDF & Email