Maavalitsuste tulevik tekitab eriarvamusi (4)

Saare maavanem ja Saaremaa omavalitsuste liidu juht ei ole üksmeelsel arvamusel regionaalminister Vallo Reimaa plaani suhtes viia riiklik järelevalve suurematesse keskustesse ja panna kohalikku elu juhtima omavalitsuste volikogude esindajatest koosnev kogu eesotsas omavalitsuste liidu juhiga.

Regionaalministri juhtimisel töötav ekspertgrupp näeb uue regionaalhalduse korraldusena süsteemi, kus järelevalveorganid koonduvad kohtadesse, kus asuvad ka piirkondlikud politseiprefektuurid ning maksu- ja tolliameti keskused.

Siseministeeriumi büroode sildi all töötama hakkavad asutused jääksid seega alles Tallinna, Jõhvi, Tartusse ja Pärnusse. Suure osa praeguste maavalitsuste ülesannetest võtaksid üle omavalitsused. Kohalike omavalitsuste volikogude esindajatest koosnev kogu teeks maakondlikul tasandil otsuseid ja jagaks maakondlikku arenguraha.

Saare maavanema Toomas Kasemaa sõnul tähendaks taoline muudatus regionaalarengus tagasiminekut. „Kui kaotada maavalitsus praegusel kujul, kaotame ka regionaalse koordinatsiooni osa,” tõdes Kasemaa. Tema sõnul tähendaks taoline otsus sisuliselt teise tasandi omavalitsuse loomist, mida on seni püütud vältida. Samuti kinnitas Kasemaa, et plaan on ikka väga toores ja ei ole selget ettekujutust, kuidas see tegelikkuses toimima hakkaks. Saare maavanem märkis, et teiste maavanemate arvamused on
vastakad. On nii pooldajaid kui ka vastaseid.

Saaremaa omavalitsuste liidu juht Raimu Aardam peab ministri plaani reaalseks ja mõistlikuks, mis aitab kaasa piirkonna paremale regionaalsele arengule. Aardami sõnul peaksidki kohalikke otsuseid tegema rahvamandaadiga inimesed. Aardam tõi näitena hiljutise õppereisi Itaaliasse, kus kehtib just taoline regionaalne korraldus. „Omavalitsuste liidu esindajatel on seal väga tugev võim,” näitlikustas Aardam võimalikku tulevikku.

Print Friendly, PDF & Email