Ruhnu vald otsib koolile direktorit

Üleeile kuulutas Ruhnu vallavalitsus välja uue direktorikonkursi. Eelmine nurjus, kuna välja valitud kandidaat otsustas seoses lastehoiuteenuse puudumisega saarel tööpostile mitte asuda.

31. juulil lõppes viis aastat Ruhnu põhikooli direktorina ametis olnud Ants Pirso tööleping. Uue koolijuhi leidmiseks korraldatud konkursile laekus kaks avaldust. Ruhnu vallavanema Aare Sünteri sõnul pidas komisjon sobivaks kandidaadiks kooli senist eesti keele ja kehalise kasvatuse
õpetajat Monica Mölderit.

„Minu tingimus direktoriks kandideerimisel oli, et vald korraldab eelkooliealiste lastehoiu. Seda ei ole aga senini tehtud,“ selgitas kaheaastase poja ema Monica Mölder, miks keeldus nädala alguses töölepingut sõlmimast.

Vallavanem Aare Sünteri sõnul ei ole hetkel saarel ühtegi inimest, kes nõustuks hoidjatööd tegema. Sünter teadvustab probleemi ning kinnitab, et mõtteid eelkooliealiste laste hoiu korraldamiseks on. „Sügiseks tuleb leida mingi lahendus,“ ütles Sünter, „kui kool algab, on vaja kohta, kus õpetajate lapsed saaksid olla.“ Hetkel toimib Ruhnus lapsehoidu asendav toetussüsteem, mille põhjal lapsevanem saab vallalt 1000 krooni kuus.
Eelkooliealisi lapsi on viis.

Ruhnu põhikooli hoolekogu esimees Kaarel Lauk peab tekkinud olukorda kriitiliseks. Sellega seoses kutsub Kaarel Lauk täna või homme kokku erakorralise hoolekogu koosoleku, kus lisaks direktori- ja lastehoiuküsimusele on kolmanda päevakorrapunktina kavas „volikogule ettepaneku tegemine vallavanem Aare Sünter ametist tagandada seoses suutmatusega oma tööga toime tulla“.

Volikogu esimehe Ave Viirma hinnangul on inimese kõrvaldamisest mõistlikum leida kompromisse. Lastehoiuteema tuleb Viirma sõnul arutlusele augusti keskpaigas toimuval volikogu istungil. „Lastehoid peab kindlasti olema. See on üks eeldus, et inimene saaks tööl käia,“ rõhutas Viirma, „oluline on ka laste sotsiaalne areng.“

Välja kuulutatud direktorikonkursil on lubanud kandideerida ka Ants Pirso. „Ütlesin juba ammu vallavanemale, et kui uut inimest ei leita, olen nõud jätkama,“ märkis 36-aastase pedagoogistaažiga Pirso, „mina kooli hätta ei jäta.“

Print Friendly, PDF & Email