Eestis on 768 000 internetikasutajat

Uuringu andmetel kasutab 65% ehk 768 000 Eesti 6–74-aastastest elanikest internetti. Eelmise aasta kevadega võrreldes on internetikasutajate arv suurenenud 34 000 inimese võrra.

Iga teine 6–74-aastane eestimaalane kasutab internetti vähemalt viis päeva nädalas. Selliste inimeste hulk on aastaga kasvanud koguni peaaegu 100 000 võrra, teatas uuringu läbi viinud Emor.

Läti ja Leeduga võrreldes on Eestis internetikasutajaid protsentuaalselt oluliselt rohkem. Neid, kes on internetti kasutanud viimase kuue kuu jooksul, on 15–74-aastaste inimeste seas Lätis 48% ja Leedus 37%. Eestis on 15–74-aastaste seas internetikasutajaid 63%.

Arvuti on koju ostetud praktiliselt kõigis peredes, kus seda aasta tagasi sooviti. Süle- või lauaarvuti on ligikaudu 309 000 peres.

Valdav osa internetikasutajatest kasutab internetti kodus. Koduarvuti on internetti ühendatud 279 000 Eesti peres. See on peaaegu 55 000 peret rohkem kui aasta tagasi.

Andmete aluseks on TNS Emori märtsist maini 2007 väldanud e-seire uuring, mille käigus küsitleti 1860 elanikku vanuses 6–74 aastat.

Print Friendly, PDF & Email