Antiigipood äritseb muinasaegsete esemetega

Antiigipood äritseb muinasaegsete esemetega

 

Kuressaares asuv kauplus Lossi antiik müüs asjatundlikule ostjale 12. sajandist pärineva kaelaehte. Lisaks oli pakkuda ka muinasaja lõpust pärinev hoburaudsõlg ning kirvepea. Taoliste esemete müük on spetsialistide sõnul ebaseaduslik. Antikvaar teemat kommenteerida ei soovinud.

Oma kallimale kingitust teha soovinud hobiarheoloog leidis Kuressaare antiigikauplusest kaelaehte, mille eest maksis 1800 krooni. Sama hind oli ka eile veel müügis olnud sõlel. Ripatsit näinud arheoloogiadoktor Marika Mägi sõnul on tegemist 12. sajandist pärit ehtega, milletaoline ei ole eriti tavaline leid. Kinnitamata andmetel oli antiigi ärist ostetud ehe pärit Valjala kandist.

Peab eksperdi kutsuma

Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektori Rita Peirumaa sõnul on esinenud juhtumeid, kus antiigiäridest taoliseid asju leitakse. Tema kinnitusel hoitakse sellistel äridel silm peal ning tihti annavad ka kaupmehed ise teada, kui midagi kahtlustäratavat on.

Peirumaa ütles, et vastavalt muinsuskaitseseadusele tuleb siis, kui keegi midagi väärtuslikku leiab, leiust teatada ning ei tohi leidu puudutada, enne kui eksperdid on selle üle vaadanud ja andnud oma hinnangu. Leidjale on ette nähtud leiutasu. Peirumaa lisas siiski, et alati ei saa süüdistada inimest leiu mitteteatamisest, kuna mitmetel juhtumitel ei ole isik ise kursis, millise väärtusega eseme ta leidnud on.

Muuseum ei tea midagi

Saaremaa Muuseumi ekspositsiooniosakonna juhataja Külli Rikas tõdes samuti, et taoline müümine on ebaseaduslik. Samas imestas ta, et tegu on poega Lossi Antiik, kust tavaliselt on teada antud, kui keegi midagi samalaadset pakkuma tuleb.

Rikase sõnul on eriti kahju, et sellistel juhtumitel ei registreerita leiuandmeid ega uurita, kas on seal ka midagi muud. Tema kinnitusel muutub ilma nende andmeteta leid vähemväärtuslikuks. Kuid sellegipoolest ei saa taoliste asjade väärtust rahas hinnata. Muuhulgas näitas Rikas muuseumi kataloogidest samasugust ripatsit, nagu oli ostetud antiigiärist.
Külli Rikas rääkis ka, et nn. röövarheoloogia on praegu suhteliselt kuum teema ja kõiki metalliotsjaga isepäi seiklejaid nemad ei saagi teadma.

Omanik keeldub
kommenteerimast

Lossi antiigi müüja oli lahkesti nõus vitriinis olevaid esemeid näitama, kuid kuuldes et tegu on ajakirjanikuga muutus ta kidakeelsemaks. Müüja sõnul on kõik muuseumiga kooskõlastatud, samuti ei osanud ta öelda, kust see ese leiti ja kes selle tõi.

Tõsiasja peale, et muuseum ei tea asjast midagi, soovitati helistada poe omanik Kristjan Kirsile, kes alguses pareeris küsimuse väitega, et need esemed ei ole tema omad, vaid tema kui vahendaja ainult müüb neid. Hiljem ei soovinud ta Oma Saarele ebaseaduslikkuse teemat kommenteerida, vaid andis lahkelt ajalehele võimaluse tõestada, et asjad ikka nii vanad on, kui väidetakse. Kirss lubas lugu kommenteerida peale artikli ilmumist.

Oma Saar kutsub üles endast märku andma inimesel, kes selle ripatsi ja teised Lossi antiigis müügiks olnud muinasaegsed esemed leidis ja müüki viis. Informatsioonist oleks huvitatud nii Saaremaal väljakaevamistega tegelevad inimesed kui ka Saaremaa muuseum.

Print Friendly, PDF & Email