Kummardus augustikuule!

Tulli teene tormi ja tuulega, justkut rutt oleks taga.

Juuli soadeti meite kantis 28. kupäeval ää trashmetalli mürinaga otse Lepana ranna vanast poadikuurist. Maleva ja MintTaara – mõlemad muhu nuorde omad bändid – lassid omad luomingud kuulajate rõõmuks. Rahvast korjas nii õuepiale kut kuuri sisse. Kõigil olli koa hää olla ja tulevaks voastaks tegid poisid juba uusi loaena, mis tiatavasti alati vanadest loanidest etemad ja vägevemad uo. Soagu arm aitama!

Lepana rannamaja õuepial tuleb 4. augustil teene kontsert viel. Algusega kellu 18 akkavad ealt tegema Peeter Kaber ja Klaarika Eha. Nende muusika tuleb vähe rahumielsem, kut träshiõhtal. Soatvad ennastid kitarre pial ja laulvad omaluomingulisi laula. Sissepääsuraha ep küsita. Aga kingituseks või annetuseks uo südamed ja karbid valla.
4. augustist ietsi uo Lepana jälle eramaja.

4. augusti omingupuole algusega 11 akkab aga spordiuvilistele spordiüritus. Toimub Muhu Muruvõrkpall nelikutele Elioni Suvevõrkpalli sarjas. Kokku korraldatse Eestis kuus välisväljakutel toimuvad võrkpalliturniiri: Tamula Vanake, Haapsalu Suvehani, Pärnu Tervise Paradiis Cup, Hiiumaa võrkpalliturniir, Muhu Muruvõrkpall ja Toila Promenaadi Karikas uo kõik ühe mütsi all, Elioni Rahvaliiga rojektijuht uo Markko Arro.

Mängitakse neli nelja vastu, latsi suuruseks 8 kord 16 mietrid. Infu ja registrierimise kontaktid levate kodulehe pialt ja Muhulase lehe sihest. Taevataet piaks sellepäeva meite soare piale kena ilma soatma, vihmast ja jahed aega akkab justkut liiaste olema. Inimeseluoma rahulolematus lüöb ikka välja.

Ühepäeva reagiti muole, et meite vabariigi kulduuriminister olle luban murdekiele toetuseks midagid rahanumbrid välja köia. Küsiti, mis ma arva. Noh ju sellepärast küsiti, et ma ikka seda muhu murret teitele sii pursi. Eks mo südameasi sie muhu kiele ja miele ja raditsioonide ja kulduuri ietsikandumine uo oln. Igatsugu mõtteid ja unistusi, mis kõik ikka tiha võiks ja soaks, köin pia sihest läbi. Mõtle, kut ikka sie kõik täide läheb!

Meite rahval uo ju kõva põhi all, nõnnaütelda vundament. Piaks ainult ietsi oskama minna, õiete. Mo kahessavoastane tüdar vannub küll ülepäeva, et ta küll elu sihes sõukest imelikku kielt reakima ep akka. Aga ühepäeva ma tabasi ta otse teolt – kuulas teene mo muhukielseid uudissimi raadiust. Kõik põle viel kadun. Mõni pisike kolmevoastane „kukutab mammat nuka takka“ ja „võtab uolega põllal tuhlimi“. Ja meite omapära elabkid ietsi.

Muhu kirjamehe Juhan Smuuli luuleluomingu põhjal Garmen Tabori puolt kokku pandud luuleetendus „Kirjad emale“ annab selle nädali lõppus viimased etendused. Kuressaare Linnateater uo oma lavastusega rõõmustan inimeste mieli, tänulik kummardus tegijatele selle kauni kammeretenduse iest! Palju sai reagitud, et kohja pial piletimi ep müüda.

Linnateater tegi möönduse – kut ielmüügist kõik piletid põle välja ostet, võetse nie Koguva Tuomale seltsi ja kümme minuuti enne etenduse algamist umbes müüasse vabad ielregisrieringuta kohjad suovijatele maha. Nõnna et väheke luotust viel etendust nähe uo koa nendel inimestel, kis põle ette omale piletimi ette ää ostn. 3. ja 4. augustil tulle viel kaks etendust algusega 15 ja 19. Viimane esinemine levab aset 5. augustil kellu 15.00.
3. augustil kellu 17 avatse Marja-Liisa Mäki-Penttilä tekstiilivärgi näitus Koguva Kunstitallis. Sie soab ilmselt olema selle uoaa viimane väljapanek.
Uie suini.

Tuleva nädali lõppus 11. augustil uo uodata kellu 15 Muhu lauluansamblite kontserti Muhu muuseumis. Sellesamma õhta kellu 20 avatse Aljava eenaküüni väravad sellevoastaseks Küünikontserdiks. Kontsert ise akkab piale 21 ja esinevad kuulajatele Uno Loop ja Heidy Tamme.

Küünikontsert uo kenaks raditsiooniks soan. Enamus inimesi seda küll tiadvad, aga ma korda viel üle, et Küünikontsert uo muusika KUULAMISE kontsert. Tantsu sial vihtuda ep soa ja easte ep tohigid. Eenaküünis enapakkide vahel kerib liikumisega eenatolmu ületsi. Lauljatel läheb sõna otseses mõttes okas kurku ja katsu siis ise kenad ealt välja nõiduda, kut tegelikult uopis köhima aab.

Sedasi. Ritsikad siristavad akna taga, üöd lähtvad augustis kindlaste pimemaks ja müstilisemaks. Tähed akkavad langema ja õnn õitseb õuepial.

Print Friendly, PDF & Email