Kultuuriprogramm annab saartele raha

Kultuuriministeerium on planeerinud saarte murdekeele ja omakultuuri hoidmiseks ja arendamiseks loodava kultuuriprogrammi “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008–2010” alustamiseks järgmise aasta riigieelarvesse sihtotstarbeliselt 762 000 krooni.

Muhu kultuuri edendaja Liis Pallas rõõmustas kultuuriminister Laine Jänese poolt välja öeldud uudise üle, kuna mõtteid saare keele- ja kultuuripärandi hoidmiseks on mitmeid. „Koostöös muuseumi, kooli ja noortekeskusega võiks välja anda kord kuus väikese Muhu murdes ajalehe,“ rääkis Pallas, „noored kirjutaksid üles nii vanade inimeste jutustusi, kui oma tegemisi ja mõtteid – ikka Muhu murdes ja ajades oma saare kultuuriasja.“

Saaremaa kodukandiliikumise juhi Elvi Viira hinnangul on kõigepealt vaja saada ülevaade olemasolevast pildist. Edasised tegevused sõltuvad tema sõnul eraldatavast summast. Näitena toob Viira välja saare murdes raadiosaated, murdeaabitsa ning heliplaadid. Põhiline olevat teha murdekeel ja pärandkultuur atraktiivsemaks just noortele, kelle huvist sõltub selle säilimine.

„Kui septembris ministeeriumiga kokku saame ja programmi asjus nõu peame, siis sealt edasi kooruvad välja tegevused, mida toetada,“ ei soovinud Saare maavalitsuse kultuurispetsialist Valve Heiberg veel ühtegi konkreetset ideed välja käia.

„Loodav programm ei keskenduks ainult keelele, vaid saarte tervikliku kultuuritraditsiooni ehk vaimse pärandi hoidmisele ja väärtustamisele,“ märkis kultuuriministeeriumi esindaja Katrin Arvisto ning viitab pärandkultuuri hoidmisele tähelepanu pööravale koalitsioonilepingule.

Plaani kohaselt hõlmab programm neid Eesti saari, kus on veel inimesi, kes sealset kultuuritraditsiooni elus hoiavad. „Päris pisikesed ja praktiliselt inimtühjad saared jäävad sellest programmist välja,“ vahendas Arvisto. Samuti ei hõlma programm Kihnut, kuna seal on loomisel eraldi kultuuriprogramm.

Kuigi ministeeriumile olevat juba tehtud ka konkreetseid ettepanekud raha kasutamiseks, läheb reaalse rahajagamiseni veel aega. Kõigepealt kutsutakse kokku töörühm, mille ülesandeks on anda programmile lõplik vorm. Pärast ministrilt kinnituse saamist valitakse programmi nõukogu, mis hakkab saarte kogukondadelt laekuvaid taotlusi läbi vaatama ning toetusi eraldama.

Print Friendly, PDF & Email