Eestlaste osa rahvastikus tõuseb tänu sündimusele

Eesti elanikkonnas on suurenemas eestlaste osatähtsus, kuna sünnitajate hulgas on neid rohkem kui rahvastikus tervikuna, kirjutab Postimees.
Viimase 12 aasta jooksul on eestlaste osa sünnitajate hulgas olnud pidevalt üle 70 protsendi, sellal kui kogu rahvastikus on eestlasi alla 70 protsendi. See peaks aja jooksul kaasa tooma eestlaste osatähtsuse suurenemise rahvastikus.

2005. aastal sündis tuhande Eesti elaniku kohta 10,7 last, eestlaste seas oli sama näitaja aga 11,1. Samal aastal suri tuhande elaniku kohta 12,9 inimest, põlisrahvuse seas oli sama arv aga 12,2.

Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhataja Urve Kase sõnul suureneb eestlaste osa rahvastikus just loomuliku iibe toel. “Aga kui immigrante hakatakse sisse tooma, siis ei pruugi eestlaste osa kasvada,” märkis ta.

Mitte-eestlaste osatähtsuse kahanemine tuleneb Kase sõnul sellest, et Nõukogude ajal suure massina siia immigreerunute põlvkond on pensioniikka jõudmas. Seetõttu on praegusel ajal sünnitusealiste naiste seas rohkem eestlasi kui venelasi ning seepärast on eestlastel ka rohkem lapsi.

Kuna eestlaste sündimus jääb Kase sõnul ka edaspidi venelaste omast pisut suuremaks, siis ennustas ta sisserände vältimisel pikemas plaanis põliselanike osakaalu tõusu Eestis. Täpsem prognoos valmib statistikaametis sügisel.

Ka rahvastikuteadlase Kalev Katuse sõnul näitab eestlastest emade suur osatähtsus eestlaste suuremat sündimust, kuid seda on raske võrrelda eestlaste osakaaluga rahvastikus tervikuna.

Katus ütles, et rahvaloenduste vahelisel ajal ei saa rahvastiku osas täpseid andmeid anda ning samuti jäi teadlase sõnul 2000. aastal toimunud rahvaloenduse ajal suur hulk inimesi loendamata. Tema hinnangul on Eestis mitte-eestlasi rohkem, kui ametlik statistika seda väidab.

Samuti ütlesid 2000. aasta rahvaloendusel paljud inimesed oma rahvuseks muu kui 1989. aasta rahvaloendusel.

Hoolimata eestlaste osatähtsuse suurenemisest Eesti elanike seas kahaneb nende arv jätkuvalt. 2000. aasta rahvaloenduse järgi oli eestlasi 930.219, eelmisel aastal statistikaameti aastaraamatu andmeil aga vaid 921.908. Iga naise kohta sündivate laste arv oli mullu 1,55

Print Friendly, PDF & Email