Maandumishädad

Maarjamaalased on näinud ja pidanud üle elama hullematki, kui praeguse valitsuse kavandatud kõikvõimalikud jõhkrad hinnatõusud, millega pannakse raskesse olukorda just keskmise ja kehvema sissetulekuga pered.

Stenbocki majas, kus valitsuskoalitsiooni probleemideta püsimisest ajakirjanduses aeg-ajalt märku antakse, tegelikult juba tasapisi käärib. Juba räägivad pangandusspetsialistidki majanduskasvu prognoositud languse kohta „pehmest maandumisest“. Kui pehme see maandumine tegelikult on ja kuhu me maandume, teavad ilmselt vaid vähesed.

Et maandumise mõiste lennundusalasesse terminoloogiasse kuulub, siis võib maandumist võtta nii ja naapidi. Teada ju on, et kõige riskantsem etapp kogu lennusooritusest ongi maandumine. Maandumine nõuab täit tähelepanu ja kuhjaga kogemust just piloodilt, kelle kätesse on inimesed oma elu usaldanud sooviga turvaliselt sihtpunkti jõuda.

Kui aga komandör pole just juhina suurem asi ja toetub enesehinnangu saamiseks ümber sebivate stjuuardesside kiidulaulule, võivad äkitselt kerkinud olukorrad viia valede järelduste tegemiseni, mille tagajärjeks ettearvatav katastroof. Paraku ei kuula selline juht lõpuks kedagi ja arvab südamerahuga end eksimatuks või püüab eneselegi aru andmata õiget lahendust mitmete poolõigetega asendada.

Selle tulemusena saadakse ehk tõepoolest pehme maandumine ja kõigil on käsi rihma lahti päästmiseks õnnelikult hakkamas, kuid keegi ei aima, et rattad puutusid rada hoopis kaugemal, kui sellest hoo maha võtmiseks piisanuks.

Rada jääb lühikeseks ja hiiglaslik teraslind, mis äsja maapealsetele asjadele suurtest kõrgustest ehk lihtsurelikule ülevalt alla vaatas, muutub piiretest väljasõidu tõttu põrmuks. Nagu kõik seegi, mida äsja pealtnäha turvaliselt endaga kaasas kandis.

Parlament on kui lennujuhtimiskeskus, mis annab loa lendu tõusta ja maanduda, ühesõnaga – koordineerib kogu poliitilist lennuliiklust. Kui aga sellises institutsioonis antakse stardiluba pelgalt võimupositsioonist lähtuvalt, kuulamata teisi nõuandeid, siis paraku pole vaesel reisijal muud võimalust, kui kummarduda sügavalt, hoida käed kramplikult kuklal ja jääda
lootma kõigevägevama peale.

Print Friendly, PDF & Email