Kus meitel kiiret …

Kus meitel kiiret …

 

Muutliku ja vihmasemad sorti nädali keskel akkavad välimiste suitüöde aegas laste valitseda jään toad tasapisi koa täiskasvan inimeste silmis normalsed välimust soavutama. Vanad aalehed soab uude pähe läbi loet ja kartulimardikate vastase sõja aegas võib nüid inge natusse tagasi tõmmata ja selle asemel rohkem lähedastele silma voadata.

Nagu rükisuojas Muhulase lehtes kirjutab Heikki Verendel: „Suurem osa meite elust uo tuule tallamine ja mõttetu kiirustamine – kuhu?“ Vahel inimesi misegid iest tänama akates jõvame sõnnamoale, et suurima tänu võlgneme lähedastele selle iest, et nad sii ilmas olemas uo. Meite elud kuduvad omavahel põimudes kangamustrimi, misega inimese käteosavus ehk akkama ep soagid.

Uus, juulikuu vallaleht piaks täna-oome olema juba kõikidele soadaval. Ielluure näitab, et sial uo juttu tulemas Külasema küla kokkutulemisest Ave Toomsalu kirjapulga alt. Indrek Võeras kirjutab kordaläin kalurite päevast ja sellestkid, mis kalamieste levatienimise ja identitiedi jätkumiseks kõiksepialt ja kohe tuleks ää tiha.

Palju naeru ja reakimist põhjustan Muhu avalikuks kasutamiseks oln rügikastide viimsete päevade aegas uo Raido Liitmäe tein uhke pildi – rügikasti kõrvas olli nõnnasamma suur virn kotta, kut kastid ise kogukad ollid. Jutt koa juures. Ma mõtlesi, et vanasti osteti ette küll sukrud ja tikusid ja bensiini ja muud kõiksugu kaupa – ähk soab otsa.

Nüid viidi rügi ette ää – ehk ep korja nii palju ette ja siis tuleb pärast vähemini maksa. Tegelt suurt vahet ju põle, inimese mõte selle vahe tieb.
Koduse aalehe juure tagasi. Algavad uied mälestusluod ja jätkuvad vanad järjeluod. Koguvas kunstitallis 31. juulini lahtiolava Muhuga seotud kunstnike ühisnäitusest soab lukeda ülevoadet. 3. augustil kellu 17 avatse sialsammas kunstitallis juba uus – Marja-Liisa Mäki-Penttilä näitus. Misega täpsemaste tegemist soab olema, reagin ehk ietsidpidi.

Liiva roamatukogus uo nähtavas näitus „Saare maastikud“, mise kuostamise idee tulli Tõnu Lingi suurepärase samma nimega votualbumi voatamisel.

28. juulil toimub Pallasmoal Lepana poadikuuris Muhu metalbändide kontsert „Üks Asi II“, kus astuvad ületsi ja vastakuti „Maleva“ ja „MintTaara“.

30. juulil tulemas Nautse Mihklil sarjas „Ilusate kohtade kontserdid“ „Jäääär“- nimeline muusikaline kollektiiv inimestele ead mielt tegema.

Piale akkavad Koguva Tuo-mal lavaluod – luuleetendused „Kirjad emale“.

Kupäivi ole ma teitele juba ette üteln, miele tuletame seltsis Muhulasega, et KOHJA PIAL PILETIMI EP MÜÜDA. Piletid TULEB ää osta ielmüügist. Põhjusest uo koa enne juttu tehtud – etendamise tuba uo pisike, kohtade arv piirat. Segadusi ja põhjuseta solvumisi olli sellepärast mineva voasta etenduste aegas. Neid oleks ju mõistlik ää oida.

Lepana rannamaja õuel tuleb muusikalistele tegemistele järg 4. augustil. Toimub juba raditsiooniks soan KalaGontsert, kus tänavu astub üles ühe algatajainge ja igavoastase piaesineja Peeter Kaberi kõrvas Pallasmoa küla elanik Klarika Eha. Esitatse algupärast laululuomingud. Akkab piale kellu 18. Piletimi põle, kohjapial soab tiha vabatahtlikka annetusi. Ühevoasta viidi näituseks muosipurka mustasõstramuosiga, lilli tuuasse, mõni paneb rahatähti. Rahvas uo ühna luominguliselt lähenev – igasugu vahvate ja mielt rõõmustavate asjadega uo välja tuldud.

Muudel päevadel uo Lepana rannamaja tegelikult eraomand ja sial elab sihes üks täitsa tavaline sõbralik muhulaste pere. Nendel muudel päevadel oleksid nad tänulikud, kut nende koduõue võeras rahvas uudistama ep tuleks. Rivaatsust tahad Sa ju isegid, ole siis teese pere vastu koa tähelik.
4. augusti päevasel aal pietse Liiva spordilatsi pial maha Muhu Muruvõrkpalli võistlused, mis toimuvad Elioni Suvevõrkpalli sarjas.

29. juulini uo viel suletud vallamaja uksed seoses tüötajate kollektiivse puhkamisega.

10. augustiks uodatse kõigi briketiuviliste kõnesid Muhu sotsiaalkeskuse. Tiatavaste põle tali ühegid voasta päris taeva jään ja meite liimas tuleb aeg-ajalt majasid kütta. Selleks et oleks, misega kütta, piab jälle natusse ietsi mõtlema ehk vanamate inimeste kieli „muretsema“. Kena kut kütte, antud juhul riketi, vädamist valdas kiegid kordas ojab.

Print Friendly, PDF & Email