Saaremaal üks elektroonilise jalavõruga endine vang

Saaremaal üks elektroonilise jalavõruga endine vang

 

Veidi enne jaanipäeva kinnitati ühe Saaremaalt pärit ennetähtaegselt vabanenud vangi jala külge elektroonilise järelevalve seade. Lähinädalatel peaks maakonda saabuma veel kaks elektroonilise jalavõruga varustatud endist vangi.

Pärnu maakohtu kriminaalhooldusosakonna Kuressaare talituse juhataja Katrin Perova ütles, et nüüd on endine kinnipeetav nende järelevalve all. „Kõne all olevale isikule on koostatud täpne järelvalvegraafik,“ selgitas Perova, „mis tähendab seda, et see isik peab teatud kellaaegadel kodus olema ja teatud kellaaegadel võib ta tööl viibida.“

Elektroonilise järelevalve seade on kinnitatud endise ennetähtaegselt vabastatud vangi jala külge. Tänu mobiilsidele on maakohtu kriminaalhooldusosakonna Kuressaare talituse töötajatel igal ajahetkel arvuti teel võimalik kontrollida, kas hooldusalune talle pandud kohustusi ka täidab. Juhul kui elektroonilisele kriminaalhooldusele allutatud isik valve tingimusi rikub, siis võib kohus ta kohe saata tagasi vanglasse karistust kandma.

Katrin Perova sõnul peaks lähinädalatel Saare maakonda veel saabuma kaks endist vangi, kes on allutatud elektroonilisele järelvalvele.
Vastavalt praegu kehtivale korrale peavad kinnipeetavad kergemate ehk II astme kuritegude puhul ära kandma vähemalt ühe kolmandiku karistusest, et saada võimalust ennetähtaegseks vabanemiseks koos elektroonilise järelvalvega. Raskemate ehk I astme kuritegude puhul tuleb ära kanda pool karistusest, enne kui selline võimalus tekib.

Spetsialistide väitel on elektroonilised jalavõrud väga töökindlad. Seade annab kohe häiret, kui jalavõruga vabastatud endine vang tema suhtes kehtestatud järelvalvegraafikut rikub, sama juhtub elektri- või telefoniühenduse katkestuse korral. Jalavõru on varustatud mitme turvaelemendiga, mis annavad häiret võru lõhkumisel, eemaldamisel või võruga manipuleerimise katsel. Samas on jalavõru veekindel, mis tähendab, et sellega võib käia nii saunas kui ka vannis.

Ennetähtaegselt vabastatud vangide elektrooniline järelevalve on edukalt kasutusel mitmes lähiriigis nagu näiteks Rootsis ja Taanis. Eestis sai esimene vang elektroonilise jalavõru maikuu lõpus.

Print Friendly, PDF & Email