Soar jähi kenaste oma kohja piale

Seitsmevennapäe sai mineva nädali müöda, olli sõuke muutuva ilmastikuga. Nüid uo sedasi oln koa, et üks päe põle teese vend, ühtede ja sammate riietega ep soa mitut päeva järgemüöda köia.

Vahel piab topile vati piale panema ja villaseid soikka võib mõne õhta koa taris minna. Muhulase pidi sellest ää tundma, et ütleb iga asja piale muudkut „neh“ ja köib puole suini villaste sokkidega. Teise suipuole aegas akkab sügis jälle ligemale tulema. Kis ütleb, kas maksab neid üldse kirstu koide iest varju viiagid…

Motomärul toimus mineva laupa nagu lubatud. Uvilisi olli palju voatamas ja võistlejud jägus. Korraldus olli väga ia. Nagu te kõik nähe võite, jähi soar kenaste oma kohja piale. Isegid turista põle vähemaks jään.

Meite soare tansiansambel Tokkroes ja muusikaline kollektiiv Laulusõbrad leikavad paergus Taanis Europeade rahvusvahelisel vestivalil luorberimi. Kodukantis andasse suiseid kontserta – etendusi nõnnasamma ietsi.

Laupa 21. juulil uo jällegid kohe mitu võemalust soaja kulduurilisi elamusi. Kellu 15 – 16 annab Muhu naeste lõõtsaansambel Neh kontserdi. Sie inhvu olli nettis ja lehtes sedasi, et esinemise kohta põle märgitud. Ligemal uurimisel selgus, et Neh mängab Koguvas Tuoma taluõue pial.

Samma päeva, 21. juuli õhtast kellu 20 toimub Põitse külas Uiekopli taluõuel Videvikukontsert, kus pilla mängvad ja laula laulvad Indigolapsed.
Indigolaste ümber köib vaimsetes liikumistes jutt juba mitu voastad. Tavaline inimene mõtleb, et mis nad uo ja kust nad tulavad ja kas nad uo.

Regitse, siis mingid sorti moailmaparandajad. Noh mõni arvab, et selle nime taha peituvad nie lapsevanamad, kis oma laste kasvatamisega akkama ep soa ja siis nende ullu käitumist õigusta tahtvad. Mõni arvab, et eriliselt andekad lapsed uo kindlaste just indigolapsed.

Mõni inimene määrab ennast ise indigolaste ulka selle järele, et tunneb ennast ilmas üksi ja kiegid ep mõista tatta. Ma arva, et olgu nad või ärgu olgu sõuksed või nõuksed. Ia reglaam uo sie ühele kunstivärgile igatahes – vähetuntud, natusse kõmuline ja indigosinise auraga. Kena kontsertielamuse soab Põitse Uiekoplil kindlaste, kis kuulama – voatama läheb.

Tuleva kessiku etendatse Nautse Mihklil kellu 20 röövlimuusikal „Puujala ja Ükssilma sõda“. Müükis uo suoduspiletid muhulastele ja koa perepiletid. Uurige järele. Piaosades uo Pirjo Levandi ja Antti Kammiste. Pidi tulema rohkeste laula, lisaks koa tantsa, kakelusi, ulla unenägusid ja inimsuhtimi kõikvõemalikel tasanditel ja mida aeg ep muuda. Lubatse äätundmisi kogu perele, igas vanuduses inimestele piaks midagid olema.

Tuleva nädali laupa toimub Lepana vanas poadikuuris kellu 19 Muhu metalbändide kontsert. MintTaara ja Maleva astuvad mõlemad üles. Koit Simso mineva voasta algatat üritus „Üks Asi“ soab selle sui järge, nüid tuleb „Üks Asi II“.

Juuli lõppus akkavad piale Kuresare Linnateatri luuleetendused „Kirjad emale“ Koguva Toomal. 27., 28. juulil ja 3., 4. ja 5. augustil tuleb iga päe kaks etendust, kellu 15 ja 19. 5. augustil toimub ainult päevane etendus. Piletimi soab ainult ielmüügist, kohapial änam neid ep müüda. Muhu netilehe pial kulduuri all uo jälle pisike apsakas. Sial uo etendus läin koa 21. juuli piale. 21. juulil aga seda kindlaste ep toimu.

Muhu Muuseumi külastab riede järjekorne EASi puolt kohja piale soadetud väljamoa aakirjanike ruipp, kis koguvad materjali Eestist kut turismimoast. Selle korra aegas tulavad rantslased, enne uo muuseumi külastan näiteks suomlased, ispoanlased ja itaallased. Kuna Muhu tansirupid rallivad paergus väljamoal, tullid abiks Pöide valla taidlejad, kis rantsuse aakirjanikele siis oma esinemisega uome silmarõõmu pakkuvad.

Aeg muudkut vuolab. Inimesed sündivad ja surevad. Vahepial elavad koa. Kiegid ep tia, kui kaua taal seda elutied köia lastasse. Vahest istud maha ja mõtled, et aega ju põlegid olemas, et kõik uo paljast so oma ettekujutus.

Istud ja lased aal omast müöda vuolata, kut istuks kuskil ojas vuolava vie sihes. Kut ojavuol uo tasane ja pehme, tuleb justkut rahu inge sisse. Siis ep viisi änam vihasta isegid selle piale, kut puole üö aegas kohalikud nuored rullnoksid so oma õuest autuga läbi uhavad. Ehk aeg, kut sie olemas uo, koa nendele arunatust juure annab.

Print Friendly, PDF & Email