Saare maakonnas on kuritegevus hüppeliselt kasvanud

Saare maakonnas on kuritegevus hüppeliselt kasvanud

 

Kui üle-eestiliselt on kuritegude arv käesoleva aasta esimese kuue jooksul läinud aasta sama perioodiga võrreldes vähenenud, siis Saare maakonnas on olukord vastupidine – siin on registreeritud kuritegude arv 114 ühiku võrra kasvanud (juurdekasv ligi 37%).

Eile avalikustas Kuressaare politseijaoskond möödunud poolaasta kuritegevuse statistika. Selle järgi registreeriti Saare maakonnas 2007. aasta esimesel poolaastal 309 kuritegu. 2006. aastal oli sama näitaja 195.

Lohutuseks võib vaid öelda, et raskemate kuritegude arv on sel aastal läinud aastaga võrreldes täpselt poole võrra vähenenud. Kuritegevuse juurdekasv on toimunud põhiliselt varavastaste kuritegude arvu kasvu tõttu.

Kui möödunud aastal registreeriti esimese kuue kuu jooksul 10 esimese astme kuritegu, siis tänavu on nende arv vaid viis. Neist neli olid röövimised, mis pandi toime Kuressaare linnas lõbustusasutustest koju siirduvate ja alkoholijoobes inimeste suhtes.

Sel aastal on järsult kasvanud sissemurdmiste arv ehitusobjektidele, suvilatesse ja autodesse. Sellele lisaks on suurenenud ka avaliku korra raskete rikkumiste arv – viimati mainitud kuriteod kujutavad endast peamiselt peksmisi (neid intsidente on rohkesti olnud ka alaealistega) ja olmetülide lahendamist avalikus kohas.

Kuritegudelt on sel aastal tabatud 36 alaealist, mis 19 isiku võrra enam kui 2006. aasta samal perioodil. Märkimisväärselt on sel aastal suurenenud ka juhtumite arv, kus isik oli kuriteo sooritamise ajal alkoholijoobes (juurdekasv ligi 61%).

Mis puudutab väärtegusid, siis neid on sel aastal registreeritud 214 ühiku võrra rohkem (kasv 12,5%). Politsei on esimesel poolaastal tabanud 155 joobes alaealist (läinud aastal 101). Alkoholijoobes sõidukijuhte on sel kinni peetud 123 (aasta tagasi oli see näitaja 115).

Kuressaare politseijaoskonna komissar Aare Allik ütles, et kuritegevuse juurdekasvu võib selle aasta esimesel poolel täheldada just Eesti äärealadel, so saartel ja Lõuna-Eesti maakondades. „Kuna Tallinnas ja Põhja-Eestis, kus siiski registreeritakse enamik meil sooritatud õigusrikkumistest, on kuritegevus sel aastal tugevasti tagasi läinud, siis kajastub see ka üleriigilises statistikas,“ lausus Allik.

Print Friendly, PDF & Email