Riik otsib püsiühenduse uuringu teostajat

Maanteeamet kuulutas välja uue hanke Suure väina püsiühenduse kava koostamiseks ja keskkonnamõjude hindamiseks, varasem hange nurjus liiga kalli hinna tõttu.

Maanteeameti europrogrammide osakonna spetsialisti Kadri Auväärti sõnul ei ole eeldatav hankehind veel konkreetselt fikseeritud. „Tõenäoliselt tuleb see kõrgem kui eelmise hanke puhul, mis oli 8,5 miljonit krooni,“ märkis ta.

Auväärti andmetel laekus tänavu kevadel läbiviidud samale riigihankele üks ühispakkumine konsortsium Ramboll Eesti AS ja Ramboll Denmark AS pool, mis lükati tagasi, kuna oli eeldatavast hankesummast kaks korda kallim.

Osalemistaotlusi ootab maanteeamet 27. augustini, peale mida esitatakse kolmele sobivaimale kandidaadile kutse pakkumiste läbirääkimiste alustamiseks. Tööde teostamise ajaks on kavandatud 1. jaanuar 2008 kuni 27. veebruar 2009.

Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamise ja keskkonnamõjude hindamise eesmärgiks on võrrelda erinevaid liiklusviise üle väina ja hinnata nende majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja keskkonnamõjusid.

Print Friendly, PDF & Email