Maavalitsuses tegeleb eilsest europrojektidega Triin Laaneväli

Eilsest töötab Saare maavalitsuse majandusosakonnas peaspetsialisti ametikohal Triin Laaneväli, kelle üheks tööülesandeks europrojektidega tegelemine.

Maasekretär ja praegu maavanema kohuseid täitva Andrus Lulla sõnul kuuluvad uue peaspetsialisti tööülesannete hulka kogu maakonda puudutavad europrojektid ja maavalitsuse ning Kuressaares tegutseva Euromaja vahelise tegevuse sidusamaks muutmine.

„Euromaja on juba aastaid tegelenud mitmete kogu maakonda puudutavate projektidega,“ rääkis Lulla. „Sama ülesannet on täitnud ka maavalitsus, kuid koostöö kahe asutuse vahel pole sageli olnud piisavalt sidus.“

Lulla märkis veel, et tulevikus on kavas Euromaja tööruumid maavalitsuse hoonesse üle tuua. Praegu, nagu teada, asub Euromaja Kuressaare linnavalitsuse hoone ühes tiivas aadressil Tallinna tänav 10A.

Enne Saare maavalitsusesse tööle asumist töötas Triin Laaneväli Tallinnas erasektoris. Pärit on ta Muhu vallast.

Print Friendly, PDF & Email