Maavalitsus loobub kolmest maatükist

Saare maavalitsus teavitas rahandusministeeriumi juures asuvat Riigivara talitust soovist võõrandada kolm neile mittevajalikku kinnisasja.

Saare maavalitsuse maasekretäri Andrus Lulla sõnade kohaselt on maavalitsusele mittevajalikud maatükid põllumajandusmaad, mille osas inimesed loobusid kasutusvalduse lepingute sõlmimisest ja mis nüüd niisama seisavad.

Riigivara seaduse alusel on Saare maavalitsusel õigus võõrandada maatükid, mis on riigivarana maavalitsuse nimele küll registreeritud, kuid mida riigivõimu teostamiseks ei kasutata.

Lulla lisas, et rahandusministeeriumist tuleb luba võõrandamiseks juuli lõpuks ning seejärel pannakse maatükid avalikule enampakkumisele, kuid enne sügist see arvatavasti ei toimu.

Maatükkide näol on tegemist Kaarma vallas Hübja külas asuva 17 600 m2, Ansi külas asuva 27 500 m2 ning Pihtla vallas Tõlluste külas asuva 63 800 m2 suuruste maatulundusmaadega.

Print Friendly, PDF & Email