Sulevipoja stipendiumi sel aastal välja ei anta

Kuressaare linna traditsiooniks saanud Sulevipoja konkurssi 2007. aastal välja ei kuulutata, kuna linna vapimärki kandva miinijahtija Sulev komandör leitnant Janek Naur teatas linnavalitsusele, et sel aastal nende meeskonnas stipendiumi statuudile vastavat kandidaati ei ole. Meeskond on äsja komplekteeritud või veel komplekteerimisel.

Statuudi järgi peab Sulevipoja stipendiumi saaja vastama nn „7 jala kriteeriumitele“: kaadrimadrus või -allohvitser peab olema oma ala professionaal, teeninud vähemalt ühe aasta „sulevlasena“, peab olema hea suhtlemisoskuse ja õiglase suhtumisega ajateenijatesse. Lisaks nõutakse, et stipendiaat oleks abivalmis, initsiatiivikas, inimlik kaaslaste suhtes, isamaaline ja sportlik. Ka ei tohi tal olla kehtivaid distsiplinaarkaristusi.
Stipendiumi suuruseks on määratud 10 000 krooni.

Sulevipoja stipendiumi andmine on Kuressaare linna, Eesti mereväe ja miinijahtija Sulev 2001. aasta augustis sõlmitud lepingu tulemus. Lepingu kohaselt kannab Sulev alates 2001. aastast Kuressaare linna vappi ning tutvustab Kuressaaret välissadamates rahvusvahelistel õppustel viibides.

Print Friendly, PDF & Email