Saare maakond saab oma lõhkamiskohad

Päästeamet rajab Saare maakonda plahvatusohtlike esemete hävitamiseks lõhkamiskohad, et pääseda leitud lõhkekehade mandrile transportimisest.
Võimalike paiku nähakse Muhu ja Torgu vallas.

Päästeameti avalike suhete büroo juht Beata Perens ütles Oma Saarele, et üldjuhul kasutab päästeamet lõhkekehade kahjutuks tegemiseks vanu karjääre ning siiani on saartelt leitud lõhkekehad kahjutuks tehtud kohapeal.
„Uute lõhkamiskohtade otsimisel on oluline, et ala oleks turvaline ja hästi valvatav, et ükski kõrvaline inimene – näiteks poisikesed, keda selline tegevus kangesti huvitab – kogemata lõhkamispaika ei satuks,“ märkis Perens, kelle sõnul ei reklaamita võimalike lõhkamispaikade asukohti just turvalisuse huvides.

Heameel on päästjatel aga selle üle, et protsessid on positiivses suunas liikuma hakanud ning nii maavalitsus kui kohalikud omavalitsused asjasse hästi suhtuvad. Seda, millal saartele rajatavad lõhkamispaigad ametlikult päästjate valdusesse lähevad, Perens eile veel öelda ei osanud, kuid nentis, et erilist ehitustegevust neis kohtades plaanis ei ole. “Rõhku pannakse eelkõige ohutsoonide markeerimisele ja turvameetmete tõhustamisele,” sõnas Perens.

Nii nagu mujalgi Eestis, ei karda päästeameti demineerijad saartel tööta jääda, sest maapind annab igal aastal välja suure hulga sõjajäänuseid erinevate laskemoonaliikide näol.

Print Friendly, PDF & Email