Nuori tihatahtajud leidub (1)

Nuori tihatahtajud leidub

 

Erakorne voasta meite kantis, isegid vihma saab vahest.
Vanasti pieti ikka juulikuus kalurite päeva. Indrek Võeras ja Hillar Peegel korraldasid 8. juulil Võrkaal seda üritust õnneks jälle, olle oln üks uhke ja lustlik ja kenaste korda läin üritamine.

Inimesed muidu puhkavad. Vallavalitsus puhkab. Moa- ja loanieringuosakondas võetse küll lienta vastu, iga esmaspäe kellu 9.00–13.00.

Kis lastest tahab, soab loagris köia. Muhu laste tüö- ja puhkeloager piaks tuleva nädali akkama Hellamoal. Kupäevadel 16.–22. juuli uodatse registrierin lapsi vanuduses 10–15 voastad. Loagri päevakorda kuulub 4 tundi tüöd, pakutse lisaks vaba aa vietmise võemalusi – erinevud üritusi. Kut ilmavana kenad ilmad annab, üöbitse telkide sihes.

8. juulil köisid Muhu ja Kaarma Nuordekeskuse nuored ja mõned tüdrikud Talina linnast Muhu Muuseumis moastikümängiraja pial, kus läbi lusti tutvuti muuseumi ja selle aaluoliste veartustega, natusse õppeti ja raktisieriti muhu muredkielt läbi mõestatuste lahendamise. Helen Pihl, kis mängi läbi viis ja nuordega sial kanseldas, ütles et esteks es soan küll vädama, aga pärast koa mitte pidama ja lustlik loager vietis lustliku päeva.

Muuseumis täna istub kuos muuseuminõukogu, kis kuulab ää tegemised, indab ja annab nõu.

Nuored mehed akkavad soare pial tegusid tegema. Laupa, 14. juulil toimub Muhu Motomärul Liiva vana sõjaväeosa territooriumil. Võistlejatelt uodatse registrieringus nime, vanudust, massinalassi ja registrierimise tasu. Ürituse iesmärk olle soaja rossiraale kõik, kis omale soetan ATV, rossi- või enduuroratta. Sõitma peaseb ehk koa võrridega.

Toitlustaja uo kohja pial, piale mudaseks soamist lubati, et soab ennast natusse pesta. Raa pitkus uo 1,6 kilumietrid. Kis jõvab 25 minuudi juosul neid va ringa rohkem tiha, sie uogid võitja. Laupa kellu 12–14 soab oma kohalolemise kirja panna ja raaga tutvust tiha. 15.00–20.00 toimude tihe võistlus ja muda pidi lendama. Siis andasse autasud kätte ja lavale astub Pärnu bänd „The BLK“.

Pialtvoatajad soavad kõik selle voatemängi ää nähe tasuta. Korraldavad märulid Kaupo Tüür ja Jaak Toomsalu.

Kuulda uo oln rahutuid eali vanama ja rahulikuma rahva seast. Üritus uo pikaaliselt ette valmistat, kuoskõlastat kõikide vajalike instantsidega. Ja uskuge – kut nuored ise midagid tahtvad omale tiha, tuleb sie kindlaste palju paramini välja kut täiskasvan tasakoalukate inimeste püüe kuidagid neid ää organisieerida.

Kellel omal lapsi põle oln võib ju arvata, et sie ou paljast kasvatuse küsimus, kui vaikselt laps omingust õhtani istub ja kui kõvasti ta veri nuorusaegas vemmeldab. Kut nuor ep tunne ennast änam kuskil easte, läheb ta lihtsaste varamini või iljemini minema.

Muhu soar võiks ikka jääda sõukseks kohjaks, kus paljast turista ep kanseldata, vaid kus ikka värviline elu möllab igas vanuduses inimeste sihes. Et Muhus nuori tihatahtajud leidub, tieb tegelikult miele rõõmsaks. Luodame sõukest omaalgatuslikku tegemist sii mere keskel ika viel ietsidpidi koa nähe.
Mineva laupa toimus Külasema küla kokkutulemine. Laulusõbrad tegid muusikad ja ilise õhtani köis külavahel vilgas liikumine.

Lõetsa küla kokkutulek toimub, koa 14. juulil algusega 12.00 Mõisaküla vahelise latsi pial.

Kis viel rahulikumad vaba aa vietmise võemalust otsivad, siis Muhu Muuseumis annab sellesamma laupa kellu 15 Tornimäe rahvamaja näitering etenduse „Ei uisk lähe täna Muhust äe“. Mineva laupa nad juba sial seda etendust andsid, voatajud olle palju oln ja kindlaste uo sie üks vahva ja lustlik tükk, mis piale selle easte mängit.

Nautse Mihklil toimuvad aga laupa Pöide valla taidlejate suvepäevad ning algusega kellu 17 andvad Pöide valla taidlejad konserdi kõikidele nähe-kuulda suovijatele.

13.–18. juulil uo rahvusvaheline volkluorivestival Baltica Talina linnas, kus muhulaste esindajad uo meite lõõtsapillimangijad, miesansambel ja nännede tansirühm Ätses.

18.–22. juulil toimub Taanis rahvusvaheline kulduurivestival Europeade, sõnna lähtvad rahvatansirühm Tokkroes ja kapell Laulusõbrad.

Eele, kessiku, köisid Laimjalgas kuos istumas Väikese väena earsete valdade juhid. Muhu vald taotles ja sai Väikese väina keskkonnauuringute jaoks raha. Seda sial tudvustatsegid.

Oidke ennastid entsefaliidi iest ja olge tähtsate asjadega ikka kurssis!

Print Friendly, PDF & Email