Kuressaare linnus saab renoveeritud aastaks 2015

Neli aastat tagasi korda saanud Kuressaare linnuse sillad on tänavu jälle remondis.

„Algul plaanisime korrastada jalakäijate silla väljanägemise, ent töö käigus selgus, et ära peab vahetama ka alustalad,“ ütles Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa.

Suur tamm, mis renoveeriti paar aastat tagasi, on kokku varisenud ja turistidele ohtlik ning kavatsetakse lähitulevikus ära parandada. „Tamm ehitati vallikraavi mudase põhja peale ning vooderdis ei püsi,“ selgitas Püüa. Varisemisoht on ka linnuse saari ümbritsevatel ravelliinidel ehk tugimüüridel.

Linnusesse viivates tunnelites oli niiskus krohvi lagundanud ning turvalisuse huvides taoti lahtised krohvitükid tunnelilaest alla.

Renoveerimise käigus kavatsetakse laele uus krohvikiht panna.

„2006. aastal kirjutati restaureerimise-konserveerimise projekt, mida Euroopa Liit rahastas 75 miljoni krooniga, raha saab kätte arvatavasti järgmisel aastal,“ lausus Püüa. „Kuna Brüssel ei ole projekti veel kinnitanud, ei saa töödega alustada. Arvatavasti saame loa alustada sügisel, pärast puhkusi.“ Plaanis on korrastada linnusesse viivad sillad, saarte ravelliinid, tunnelid ning linnuse välismüürid.

Plaanide järgi peaks aastaks 2014 valmis olema aruanded ja aastaks 2015 korrastatud kõik renoveerimist vajavad objektid.

Teele Viil, Jakob Prii

Print Friendly, PDF & Email